xs
xsm
sm
md
lg

ททท.ผนึกมูลนิธิสังคมสุขใจ และภาคีเครือข่าย ตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ภาคีร่วมขับเคลื่อนโครงการ ร่วมแถลงข่าว
จัดเสวนา-เปลี่ยนวิถี ให้ชีวิตเปลี่ยน
ททท.ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ และกลุ่มภาคีเครือข่าย จัดงานยิ่งใหญ่ เที่ยวตามรอยพระบาท..สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงาน “สังคมสุขใจ”กับ 9 โซนกิจกรรมหลัก พบกับกิจกรรม ท้าเที่ยว ข้ามภาค ชมนิทรรศการท่องเที่ยวตามรอยพระบาทที่อยากให้คนไทยได้สัมผัส พร้อมรับหนังสือ 70 เส้นทาง ตามรอยพระบาทฟรี!!! ชม ช้อป ชิม สินค้าเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สัมผัสวิถีชุมชนกว่า 200 ร้านค้าทั่วประเทศ พบกับคลินิกเกษตรอินทรีย์ครบวงจร คนต้นแบบ มาแชร์ความรู้ บอกเล่าศรัทธา และกิจกรรม Work Shop ที่น่าสนใจ พลาดไม่ได้ 16-18 ธันวาคมนี้ ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม
ปั่น น้ำผลไม้ด้วยพลังงานจักยานด้วยตัวเอง
กระถางใบโอ จากเศษใบไม้
ซื้อผักอินทรีย์ตรงระหว่างผู้ลิตและผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก แบรนด์ ปฐม
อาหารคลีน ตลาดสุขใจ
กิจกรรมของโรงเรียน
อรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจ เปิดเผยว่า มูลนิธิสังคมสุขใจร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานสังคมสุขใจ ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพระบาท..สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง” ซึ่งการจัดงานในปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยแนวคิดหลักในการจัดงาน ต้องการให้คนได้มาสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต อยู่อย่างพอเพียง และยังระดมพลังจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล มุ่งมั่นพัฒนาต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม เพื่อสานต่อ พระราชปณิธานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำหรับรูปแบบการจัดงานในปีนี้แบ่งออกเป็น 9 โซนหลัก ในบริเวณงาน ประกอบด้วย โซน สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ : ร่วมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายอาลัยและสักการะ โซน นิทรรศการตามรอยพระบาท : ททท.จัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระบาท พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอีโค่ ใกล้เคียงในภูมิภาคภาคกลาง แจกหนังสือคู่มือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทกว่า 20,000 เล่ม มี “คุณติ๊ก” เจษฎาภรณ์ ผลดี พรีเซ็นเตอร์โครงการท้าเที่ยวข้ามภาค มาร่วมแชร์ประสบการณ์และร่วมเวิร์คช้อป พร้อมรับฟังบทเพลง พระราชนิพนธ์ จาก “คุณโก้” มิสเตอร์แซก แมน และอีกหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ
โซน จุดลงทะเบียน : จุดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โซน Work Shop : เปิดบริการคลินิกเกษตรอินทรีย์จอบโจทย์ทุกมิติ ตั้งแต่การเตรียมดิน คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปลูก วิธีการดูแล การแปรรูป รวมถึงการทำชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ สนุกกับกิจกรรม ปั่น...ปั่น ปั่นน้ำผักผลไม้จากพลังงานจักรยานด้วยตัวเอง และเอาใจวัยซนด้วยการเปิดโซนคิดส์ คอนเนอร์ สร้างสรรค์จินตนาการอย่างอิสระ เรียน - รู้ - คุณค่า เกษตรอินทรีย์ และยังมีกิจกรรมเสริมความรู้ สาระ บันเทิง อื่นๆ อีกมากมายให้ร่วมสนุก
โซน เวทีกลาง : เปิดเวทีให้คนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จในเปลี่ยนวิถี จนชีวิตเปลี่ยน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรง ถ่ายทอดบทเรียน บอกเล่าศรัทธา ผลความสำเร็จที่ได้ทำ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้กับคนที่อยากเปลี่ยนวิถีชีวิต อาทิ คุณโจน จันใด ผู้ก่อตั้ง พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไทย คุณวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการ Greennet เหล่านี้เป็นต้น
โซน ภาคีขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล : ภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ ภาคชุมชน และภาคการศึกษา ที่พร้อมใจกันมาร่วมกันจัดงานอย่างคึกคักเป็นพิเศษ อาทิ Farm to Firm โครงการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นต้น และกิจกรรมจำหน่าย พืช ผักอินทรีย์ ชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ จาก 10 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
โซน ตลาดสุขใจ : ยกร้านค้า ร้านอาหารในตลาดสุขใจทั้งหมดมาไว้ภายในงาน โซน ร้านค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ : เครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการอินทรีย์จากทั่วประเทศ และปิดท้ายที่ โซน Food Truck ให้ได้ลิ้มลองรสชาติอาหารอินทรีย์ตามวิถีคนเมือง
“เชื่อมั่นว่างานสังคมสุขใจปีนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มคนรักสุขภาพ แม่บ้าน นักท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยากเที่ยวตามรอยพระบาท คนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาอาชีพอิสระ ครอบครัวคนเมืองที่อยากปลูกผักกินเอง เกษตรกรที่ต้องการเรียนรู้เคล็ดการทำเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยที่ต้องการฐานข้อมูลทำวิจัย โรงเรียนที่ต้องการต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ หรือภาคเอกชนที่อยากศึกษาโมเดลการขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า แม้กระทั่ง ผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร หรือองค์กร ที่ต้องการซื้อข้าวตรงจากเกษตรกร สามารถมาเรียนรู้และหารือร่วมกับโครงการ Farm to Functions ได้ที่งานนี้เช่นกัน” อรุษ กล่าว
หนึ่งปีมีครั้งเดียว...!!! ทุกโซนกิจกรรมล้วนมีความน่าสนใจที่โดดเด่นแตกต่างกัน อย่าพลาด วันที่ 16 - 18 ธันวาคมนี้ แวะมา ชม- ช้อป- ชิม เที่ยวตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงในงานสังคมสุขใจ กันได้ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร 034-322588-93 หรือติดตามที่ Facebook/สามพรานโมเดล
ชม – ชิม ชอปกระจาย สินค้าเกษตรอินทรีย์ชั้นดี ในงาน “สังคมสุขใจ” จ.นครปฐม
ชม – ชิม ชอปกระจาย สินค้าเกษตรอินทรีย์ชั้นดี ในงาน “สังคมสุขใจ” จ.นครปฐม
ททท.ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ และกลุ่มภาคีเครือข่าย จัดงานยิ่งใหญ่ เที่ยวตามรอยพระบาท..สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงาน “สังคมสุขใจ”กับ 9 โซนกิจกรรมหลัก พบกับกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาค ชมนิทรรศการท่องเที่ยวตามรอยพระบาทที่อยากให้คนไทยได้สัมผัส พร้อมรับหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทฟรี!!! ชม ช้อป ชิม สินค้าเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สัมผัสวิถีชุมชนกว่า 200 ร้านค้าทั่วประเทศ พบกับคลินิกเกษตรอินทรีย์ครบวงจร คนต้นแบบ มาแชร์ความรู้ บอกเล่าศรัทธา และกิจกรรม Work Shop ที่น่าสนใจ พลาดไม่ได้ 16-18 ธันวาคมนี้ ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม
กำลังโหลดความคิดเห็น