xs
xsm
sm
md
lg

ชม – ชิม ชอปกระจาย สินค้าเกษตรอินทรีย์ชั้นดี ในงาน “สังคมสุขใจ” จ.นครปฐม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ททท.ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ และกลุ่มภาคีเครือข่าย จัดงานยิ่งใหญ่ เที่ยวตามรอยพระบาท..สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงาน “สังคมสุขใจ”กับ 9 โซนกิจกรรมหลัก พบกับกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาค ชมนิทรรศการท่องเที่ยวตามรอยพระบาทที่อยากให้คนไทยได้สัมผัส พร้อมรับหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทฟรี!!! ชม ช้อป ชิม สินค้าเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สัมผัสวิถีชุมชนกว่า 200 ร้านค้าทั่วประเทศ พบกับคลินิกเกษตรอินทรีย์ครบวงจร คนต้นแบบ มาแชร์ความรู้ บอกเล่าศรัทธา และกิจกรรม Work Shop ที่น่าสนใจ พลาดไม่ได้ 16-18 ธันวาคมนี้ ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า ททท.จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท..สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงาน “สังคมสุขใจ” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาค ในการกระตุ้นการเดินทางเส้นทางเที่ยวข้ามภาคตามรอยพระราชดำริ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ททท.จะขอท้านักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคให้มาสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ภายในงานททท.ได้มีการจัดนิทรรศการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแบบ Eco Tourism ในพื้นที่ภาคกลาง อาทิ นาบัว@คลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม , อุโมงค์ชมพูพันทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เป็นต้น พร้อมแจกหนังสือคู่มือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทกว่า 20,000 เล่ม มีการจัดกิจกรรม Work Shop เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี พรีเซ็นเตอร์โครงการท้าเที่ยวข้ามภาคมาร่วมแชร์ประสบการณ์และร่วมเวิร์คช้อปภายในงาน พร้อมรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์จากคุณโก้ มิสเตอร์แซก แมน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้คาดว่าจะมีคนร่วมงานกว่า 20,000 คน มีเงินหมุนเวียนภายในงานกว่า 270 ล้านบาท

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจ เปิดเผยว่า มูลนิธิสังคมสุขใจร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานสังคมสุขใจ” ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพระบาท..สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง” ซึ่งการจัดงานในปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา

“แนวคิดหลักในการจัดงาน ต้องการให้คนได้มาสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต อยู่อย่างพอเพียง และยังระดมพลังจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล มุ่งมั่นพัฒนาต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” นายอรุษ กล่าว

สำหรับรูปแบบการจัดงานในปีนี้แบ่งออกเป็น 9 โซนหลัก ในบริเวณงาน ประกอบด้วย
โซน สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ : ร่วมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายอาลัยและสักการะ
โซน นิทรรศการตามรอยพระบาท : ททท.จัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระบาท พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอีโค่ใกล้เคียงในภูมิภาคภาคกลาง

โซน จุดลงทะเบียน : จุดลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมรับหนังสือคู่มือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทจากททท.

โซน Work Shop : เปิดบริการคลินิกเกษตรอินทรีย์จอบโจทย์ทุกมิติ ตั้งแต่การเตรียมดิน คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปลูก วิธีการดูแล การแปรรูป รวมถึงการทำชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ สนุกกับกิจกรรม ปั่น...ปั่น ปั่นน้ำผักผลไม้จากพลังงานจักรยานด้วยตัวเอง และเอาใจวัยซนด้วยการเปิดโซนคิดส์ คอนเนอร์ สร้างสรรค์จินตนาการอย่างอิสระ เรียน - รู้ –คุณค่า เกษตรอินทรีย์ และยังมีกิจกรรมเสริมความรู้ สาระ บันเทิง อื่นๆ อีกมากมายให้ร่วมสนุก

โซน เวทีกลาง : เปิดเวทีให้คนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จในเปลี่ยนวิถี จนชีวิตเปลี่ยน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรง ถ่ายทอดบทเรียน บอกเล่าศรัทธา ผลความสำเร็จที่ได้ทำ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้กับคนที่อยากเปลี่ยนวิถีชีวิต อาทิ คุณโจน จันใด ผู้ก่อตั้ง พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย คุณวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการ Greennet เหล่านี้เป็นต้น

โซน ภาคีขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล : ภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ ภาคชุมชน และภาคการศึกษา ที่พร้อมใจกันมาร่วมกันจัดงานอย่างคึกคักเป็นพิเศษ อาทิ Farm to Firm โครงการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นต้น และกิจกรรมจำหน่าย พืช ผักอินทรีย์ ชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากเกษตรกรในโครงการ และนักเรียน 10 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

โซน ตลาดสุขใจ : ยกร้านค้า ร้านอาหารในตลาดสุขใจทั้งหมดมาไว้ภายในงาน
โซน ร้านค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ : เครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการอินทรีย์จากทั่วประเทศ
และมาชิมอาหารอินทรีย์ตามวิถีคนเมืองที่ โซน Food Truck

“เชื่อมั่นว่างานสังคมสุขใจปีนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มคนรักสุขภาพ แม่บ้าน นักท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยากเที่ยวตามรอยพระบาท คนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาอาชีพอิสระ ครอบครัวคนเมืองที่อยากปลูกผักกินเอง เกษตรกรที่ต้องการเรียนรู้เคล็ดการทำเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยที่ต้องการฐานข้อมูลทำวิจัย โรงเรียนที่ต้องการต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ หรือภาคเอกชนที่อยากศึกษาโมเดลการขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า แม้กระทั่ง ผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร หรือองค์กร ที่ต้องการซื้อข้าวตรงจากเกษตรกร สามารถมาเรียนรู้และหารือร่วมกับโครงการ Farm to Functions ได้ที่งานนี้เช่นกัน” คุณอรุษกล่าว

ผู้สนใจ ชม- ช้อป- ชิม เที่ยวตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงในงานสังคมสุขใจ สามารถมาร่วมงานได้ในระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคมนี้ ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม เวลา10.30 น. ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร 034-322588-93 หรือติดตามที่ Facebook/สามพรานโมเดล
*****************************************

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com

 

กำลังโหลดความคิดเห็น