xs
xsm
sm
md
lg

อาเซียนประชุมเร่งสมาชิกลดภาษีให้หมด พร้อมลุยทำแผนด้านการค้าสินค้าเชิงลึกและกว้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สมาชิกอาเซียนระดมความเห็นเร่งหาข้อสรุปการลดภาษี เล็งผลักดันเวียดนามลดภาษีปิโตรเลียม มาเลเซียและอินโดนีเซียลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทำแผนยุทธศาสตร์การค้าสินค้า มุ่งเปิดเสรีลึกและกว้างมากขึ้น ตามแผนเศรษฐกิจอาเซียน 10 ปี

น.ส.ศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาชิกอาเซียนจาก 10 ประเทศ ประมาณ 150 คน ได้เดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (Coordinating Committee on ATIGA : CCA) และการประชุมที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเวทีให้สมาชิกหารือเพื่อติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน และการพิจารณาแนวทางในการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน

ทั้งนี้ ประเด็นที่จะมีการหารือกันจะผลักดันการดำเนินการลดภาษีสินค้าระหว่างกันเพิ่มเติมจากเดิมที่ประเทศสมาชิกเก่าของอาเซียนทั้ง 6 ประเทศได้ลดภาษีเป็น 0 ตั้งแต่ปี 2553 แต่ยังมีสินค้าอ่อนไหวบางรายการ และมีสินค้าที่บางประเทศสงวนไว้เป็นสินค้าที่ไม่นำมาลดภาษี เช่น ปิโตรเลียมของเวียดนาม สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น ที่จะต้องผลักดันให้มีการลดภาษี รวมไปถึงการผลักดันให้กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ดำเนินการยกเลิกภาษีที่เหลือจากการลดภาษีในปี 2558 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561

ขณะเดียวกัน อาเซียนจะหารือแนวทางที่จะให้ประเทศสมาชิกให้สิทธิประโยชน์กับอาเซียนโดยอัตโนมัติ (automatic MFN) หากให้สิทธิประโยชน์กับประเทศนอกกลุ่มดีกว่าอาเซียน เพราะขณะนี้ สมาชิกอาเซียนมีการเจรจาการค้าเสรีในกรอบต่างๆ เป็นจำนวนมาก และมีการผูกพันการเปิดเสรีที่มากกว่าที่ให้กับสมาชิกอาเซียน

น.ส.ศิรินารถกล่าวว่า อาเซียนยังจะเร่งหาข้อสรุปเรื่องแผนยุทธศาสตร์ด้านการค้าสินค้าหลังจากที่อาเซียนได้มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไปแล้ว และกำลังเข้าสู่การจัดทำแผนงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 10 ปี (AEC 2025 Strategic Action Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเสรีการค้าสินค้าในเชิงลึกและกว้างยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมของอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและผลักดันให้อาเซียนเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนประเด็นอื่นๆ จะมีการติดตามผลการดำเนินการของอาเซียนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ทั้งการลดภาษี การอำนวยความสะดวกทางการค้า และการจัดทำระบบคลังข้อมูลการค้าของอาเซียน (ASEAN ATR) ที่ทำการเชื่อมโยงด้านกฏระเบียบและภาษีของสมาชิกไว้ด้วยกัน ซึ่งในส่วนของคลังข้อมูลการค้าของไทย (Thailandntr.com) ได้เชื่อมโยงกับอาเซียนแล้ว และยังจะมีการเร่งรัดการเจรจาจัดทำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองโดยผู้ส่งออกของอาเซียนให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปีนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ส่งออกในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง
กำลังโหลดความคิดเห็น...