xs
xsm
sm
md
lg

บางจากฯ ดันปั๊มสหกรณ์เป็นปั๊มมาตรฐานปีละ 30 แห่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“บางจาก” วางเป้าหมายยกระดับปั๊มสหกรณ์ให้เป็นปั๊มมาตรฐานให้ได้ 30% ของจำนวนปั๊มสหกรณ์ทั้งหมด 650 แห่งภายใน 6 ปี หรือเฉลี่ยปีละ 30 แห่ง โดยเลือกปั๊มสหกรณ์ที่มีศักยภาพ ทำเลที่ตั้งดีและยอดขายน้ำมันสูง เพื่อสร้างความเข้มแข็งแข่งสู้ปั๊มอื่นๆ ที่รุกคืบเข้ามา

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ วางเป้าหมายในการปรับปรุงปั๊มน้ำมันสหกรณ์บางจากให้เป็นปั๊ม มาตรฐานประมาณ 30% ของจำนวนปั๊มสหกรณ์ทั้งสิ้น 650 แห่งทั่วประเทศภายในเวลา 6 ปีนี้ หรือเฉลี่ยปีละ 30 แห่ง โดยเน้นการปรับปรุงปั๊มสหกรณ์จะไม่สร้างภาระการขาดทุนให้แก่สหกรณ์ฯ ด้วย

โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกปั๊มน้ำมันสหกรณ์ใดที่เหมาะสมว่าควรปรับปรุงให้เป็นปั๊มน้ำมันมาตรฐาน พิจารณาจากทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ ขนาดพื้นที่ และยอดขายน้ำมันที่ผ่านมา ซึ่งการปรับปรุงปั๊มสหกรณ์ให้เป็นปั๊มมาตรฐานจะช่วยสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นให้กับสหกรณ์และสมาชิก รวมทั้งปั๊มน้ำมันมีความเข้มแข็งขึ้นสามารถแข่งขันกับปั๊มน้ำมันอื่นๆ ที่ปัจจุบันมีการรุกตลาดเข้ามาในพื้นที่ทั้งถนนสายหลัก ถนนสายรอง รวมทั้งชุมชนต่างๆ

นายพงษ์ชัยกล่าวยอมรับว่า บางจากฯ คงไม่ปรับปรุงปั๊มน้ำมันสหกรณ์ทั้งหมดให้เป็นปั๊มมาตรฐาน เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งปั๊มสหกรณ์เพื่อให้บริการน้ำมันแก่สมาชิกและชุมชนในพื้นที่ ไม่ได้สร้างปั๊มน้ำมันให้มีขนาดใหญ่เพื่อแข่งขัน อีกทั้งบางปั๊มสหกรณ์ก็ไม่มีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปั๊มมาตรฐานเพราะต้องการอำนวยความสะดวกด้านน้ำมันให้กับสมาชิกหรือคนในพื้นที่ใกล้เคียงและไม่ต้องการลงทุนมาก ซึ่งปัจจุบันมีปั๊มสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่ามาตรฐานปั๊มสหกรณ์บางแล้ว แต่จำนวนไม่มากนัก

สำหรับเงินลงทุนในการปรับปรุงปั๊มสหกรณ์นั้น บางจากจะลงทุนร่วมกับสหกรณ์การเกษตรในการลงทุนปรับปรุงปั๊มคาดว่าจะใช้เงินเฉลี่ย 10 ล้านบาท/แห่ง หลังจากนั้นจะมีการนำธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-oil) ทั้งร้านกาแฟอินทนิล และร้านอาหารเข้ามาจำหน่ายภายในปั๊มน้ำมันด้วยเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้จะพิจารณาความเหมาะสมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บางจากฯ ยังมีแผนที่จะขยายปั๊มน้ำมันเพิ่มขึ้นในปีนี้อีก 60 แห่งนอกเหนือจากการปรับปรุงปั๊มน้ำมันสหกรณ์ฯ และขยายธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันเพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในส่วนธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน 3 พันล้านบาท

ส่วนการขยายปั๊มน้ำมันบางจากไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คาดว่าจะเพิ่มได้อีก 2-3 แห่งในปีนี้ จากปัจจุบันมีปั๊มบางจาก 2 แห่งตั้งอยู่ที่พม่า สาเหตุที่การขยายปั๊มน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้านล่าช้า เพราะแต่ละประเทศมีข้อจำกัดในการลงทุนของต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเวียดนามและลาว ส่วนพม่ายังไม่เปิดให้ต่างชาติไปลงทุนได้เต็มที่ และกัมพูชายังมียอดการใช้ไม่มากนัก
กำลังโหลดความคิดเห็น...