xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ทุ่มงบ 7 พันล้านฟื้นฟูคลองแสนแสบใสสะอาดใน 2 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ครม.อัดฉีดงบ 7 พันล้านบาทพัฒนาคลองแสนแสบ ใสสะอาด สะดวก ปลอดภัย ภายใน 2 ปี โดยจะมีทั้งโรงบำบัดน้ำเสีย, CCTV บริเวณท่าเรือ, เลนจักรยาน, ลานกีฬา ปรับโฉมยกระดับบริการผู้โดยสารเรือวันละกว่าแสนคน

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 10 พ.ย. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี พร้อมอนุมัติวงเงิน 7,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการพัฒนาคลองแสนแสบให้มีความสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมเจ้าท่า (จท.) จะเป็นหน่วยงานประสานโครงการเพื่อติดตามการดำเนินการต่างๆ ตามโครงการนี้

ทั้งนี้ ครม.ได้เร่งรัดการดำเนินโครงการภายใน 2 ปี จากเดิมที่กำหนดแผนดำเนินการในปี 2559-2563 เนื่องจากคลองแสนแสบถือเป็นเส้นทางสัญจรทางเดินเรือโดยสารที่สำคัญ โดยมีประชาชนใช้บริการเรือโดยสารที่คลองแสนแสบประมาณ 1 แสนคนต่อวัน จึงต้องเร่งผลักดันโครงการเพื่อยกระดับคลองแสนแสบให้มีความสะอาด

โดยท่าเรือที่ให้บริการในคลองแสนแสบมีทั้งหมด 28 ท่าเรือ อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบเรื่องของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ สำหรับการพัฒนาตามมติ ครม.นั้น ส่วนใหญ่กรุงเทพมหานคร (กทม.) จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ประมาณ 6,800 ล้านบาท โดยจะต้องดำเนินการเรื่องของโรงบำบัดน้ำเสีย 2 แห่ง รวมถึงระบบรวบรวมน้ำก่อนที่จะเข้าศูนย์บำบัดน้ำของ กทม.เพิ่มเติม นอกจากนี้ จะต้องก่อสร้างเขื่อนสองฝั่งคลอง, จัดทำเลนจักรยาน, ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดทำลานกีฬาเพื่อสุขภาพของชุมชนด้วย ส่วนกรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณจำนวน 75 ล้านบาทเพื่อดำเนินการเรื่องกล้อง CCTV

อย่างไรก็ตาม ครม.มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล และรายงาน ครม.เป็นระยะ, มอบหมายกรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบในพื้นที่คลองแสนแสบและคลองสาขาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินมาตรการด้านประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์เรื่องปัญหามลพิษทางน้ำ น้ำเน่าเสีย วิธีแก้ไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น