xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ต่ออายุรถเมล์-รถไฟฟรี ถึง 30 เม.ย. 59

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ครม.ต่ออายุมาตรการรถเมล์ฟรี รถไฟฟรีอีก 6 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ย. 58-30 เม.ย. 59 ตั้งวงเงินชดเชย 2,103 ล้านบาท พร้อมเร่งสรุปหลักเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อยก่อนปรับมาตรการใหม่

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 10 พ.ย. ที่ประชุมมีมติอนุมัติต่ออายุมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง รถเมล์ฟรีรถไฟฟรี ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558-30 เมษายน 2559 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ วงเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น 2,103 ล้านบาท แบ่งเป็น รถเมล์ฟรี องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารธรรมดาบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 800 คันต่อวัน ใน 73 เส้นทาง, การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จัดบริการรถไฟชั้น 3 เชิงสังคม จำนวน 164 ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น 3 ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จำนวน 8 ขบวนต่อวัน

โดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการให้แต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ จะเร่งพิจารณาหลักเกณฑ์ให้บริการโครงการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งยังอยู่ระหว่างการศึกษาโดยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะร่วมกันสรุปผล คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
กำลังโหลดความคิดเห็น