xs
xsm
sm
md
lg

คมนาคมเตรียมชง ครม.ต่ออายุรถเมล์-รถไฟฟรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ร.ฟ.ท.ครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการรถไฟฟรี เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ซึ่งสิ้นสุดอายุวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ต่อไปอีก 6 เดือน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 เมษายน 2559 ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถไฟบริการเชิงสังคม 152 ขบวน และขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์ 8 ขบวน รวม 160 ขบวนต่อวัน

ขณะที่นางปราณี ศุกระศร รักษาการ ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า สำหรับโครงการรถเมล์ฟรีเพื่อประชาชนที่การต่ออายุโครงการสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหาร ขสมก.ได้ทำหนังสือเวียนแจ้งให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบขยายอายุโครงการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 แล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดความต่อเนื่อง

สำหรับการต่ออายุโครงการรถเมล์-รถไฟฟรี จนถึงเดือนเมษายน 2559 กระทรวงคมนาคมมีกำหนดการที่จะนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น