xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” จับมือห้างทั่วประเทศลดสินค้า 20-70% นาน 7 วัน ฉลองวันเกิดพาณิชย์ครบรอบ 95 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“พาณิชย์” จับมือห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต และร้านสะดวกซื้อ จัดกิจกรรมลดราคาสินค้า 20-70% ระยะเวลา 7 วัน 19-25 ส.ค.นี้ เพื่อร่วมฉลองพาณิชย์ครบรอบ 95 ปี พร้อมจัดขายสินค้า OTOP สินค้า SMEs ที่กระทรวงฯ อีก 3 วัน จัดมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์” ให้เอกชนและรัฐ 14 ราย

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต ร้านสะดวกซื้อ จำนวน 13,000 สาขาทั่วประเทศ นำสินค้ากว่า 10,000 รายการจัดกิจกรรมลดราคาจำหน่ายสินค้าเป็นพิเศษ 20-70% นอกเหนือจากการส่งเสริมการขายปกติ มีระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-25 ส.ค. 2558 เพื่อร่วมฉลองวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 95 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ส.ค.นี้

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสังเกตการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ที่จะติดไว้บริเวณหน้าสถานประกอบการภายใต้ชื่องาน “วันพาณิชย์ ธุรกิจเทใจ ลดราคาสินค้า คืนความสุขให้ประชาชน”

“ผู้ประกอบการพร้อมใจที่จะลดราคาสินค้าให้เป็นพิเศษในช่วงวันเกิดของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน”

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP, OTOP Select และสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ จำนวน 80 คูหา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 19-21 ส.ค. 2558 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่สินค้าชุมชน และกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนับสนุนสินค้าที่ผลิตโดยชุมชนให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

นางดวงกมลกล่าวว่า ปีนี้กระทรวงฯ ได้เตรียมมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2558” ให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นปีที่ 6 ที่ได้จัดมอบรางวัล นับจากที่จัดครั้งแรกในปี 2553 โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลจำนวน 14 รายจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ จะเป็นผู้มอบรางวัลในวันที่ 20 ส.ค.นี้

สำหรับภาคเอกชนที่ได้รับรางวัลสาขาผู้ประกอบการ 5 ราย ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตร ได้แก่ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ประธานกรรมการ บริษัท อุทัยโปรดิวส์ จำกัด 2. ผู้ประกอบการด้านสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ นายกลินท์ สารสิน Director-Government Liaison and Public Affairs บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 3. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ ได้แก่ นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 4. ผู้ประกอบการที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรม ได้แก่ นางสาวภิรมณ ชูประภาวรรณ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โฟร์แคร์ จำกัด 5. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้แก่ นายธีรศานต์ สหัสสพาศน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท JM Cuisine อาหารความคิดสร้างสรรค์ต้นตำรับเพชรบุรี จำกัด

สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายวีรธรรม ตระกูลเงินไทย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2554 2. นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิชย์ 3. รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา รองศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาข้าราชการและพนักงาน มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 6 ราย ได้แก่ 1. นางอัมพวัน พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2. นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 3. นางขวัญใจ กุลกำม์ธร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 4. นายวิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดราชบุรี 5. นางสาวอารีวรรณ์ บัวงาม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร 6. นายพีรพัฒก์ อุทัยศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...