xs
xsm
sm
md
lg

“สาริณี” ลูกหม้อ บวท.รับตำแหน่งเอ็มดีคนใหม่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน (บพ.) ในฐานะประธานกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมบอร์ด บวท.ได้มีมติเห็นชอบผลการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บวท. โดยนางสาริณี แสงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ บวท.เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท.คนใหม่ โดยได้มีการลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 และเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บวท.ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศสู่การเป็นองค์กรชั้นนำของอาเซียน ทั้งนี้ นางสาริณีทำงานกับ บวท.มาเกือบ 30 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่, รองผู้อำนวยการใหญ่ (นโยบาย) และผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ (แผน) มีส่วนในการกำกับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล และงานพัฒนาธุรกิจของ บวท. จึงเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์สูง

โดยนางสาริณีเป็นผู้กำหนดและดำเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพเพื่อให้ผู้บริหารมองเห็นทิศทางกิจการบินโลกที่เชื่อมโยงกับการบริหาร เสริมทักษะด้านการบริหารจัดการและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพในองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนาโดยเฉพาะการนำเครื่องมือการบริหารจัดการมาใช้งาน เป็นผลให้ บวท.ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านบริหารจัดการองค์กร 4 ปีซ้อน และรางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรม เป็นต้น ล่าสุดผลงานวิจัยของนางสาริณีในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาห้วงอากาศชาติเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เป็นผลงานวิจัยเพียงฉบับเดียวที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับชมเชย จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ประจำปี 2555 เป็นผลการวิจัยเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานในระดับนโยบายของประเทศ และสามารถนำไปต่อยอดแนวคิดให้เกิดประโยชน์ต่อ บวท. รวมทั้งกิจการบินของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...