xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เจอบริษัทเข้าข่ายนอมินี 61 ราย เตรียมเรียกสอบ หากพบผิดฟันไม่เลี้ยง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“พาณิชย์” สุ่มตรวจบริษัทไทยที่มีต่างชาติถือหุ้น 2,300 ราย พบ 61 รายส่อเป็นนอมินีให้ต่างชาติแอบทำธุรกิจคนไทย เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสำนักงานและเรียกกรรมการสอบ หากพบผิดส่งดำเนินคดีทันที

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนที่จะตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยในปีนี้ได้ทำการตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึง 50% ไปแล้วจำนวน 2,300 ราย ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเบื้องต้นได้ตรวจสอบพบว่ามีจำนวน 61 รายที่เข้าข่ายมีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติ (นอมินี) เพื่อประกอบธุรกิจที่สงวนไว้ให้คนไทย โดยแยกเป็นในกรุงเทพฯ 29 ราย และต่างจังหวัด 32 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และชลบุรี ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซื้อที่ดิน การท่องเที่ยว และการบริการ

ทั้งนี้ กรมฯ มีแผนที่จะเข้าไปตรวจสอบ ทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสำนักงาน การประกอบธุรกิจ และเรียกให้กรรมการบริษัทมาชี้แจงข้อเท็จจริงและให้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากพบว่าประกอบธุรกิจที่ห้ามคนต่างชาติทำโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็จะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับตั้งแต่ 1 แสนถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งให้เลิกการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือเลิกการร่วมประกอบธุรกิจ หรือเลิกการถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วน หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับวันละ 1 หมื่นถึง 5 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน

“การตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติที่มาใช้ให้คนไทยถือหุ้นแทนนั้น กรมฯ จะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพราะไม่อยากให้เกิดการเข้ามาเอารัดเอาเปรียบธุรกิจของคนไทย จนทำให้ธุรกิจคนไทยแข่งขันไม่ได้ อีกทั้งยังเป็นการทำผิดกฎหมาย ซึ่งอยากจะขอเตือนไปยังธุรกิจที่ดำเนินการเป็นนอมินีให้ต่างชาติขอให้หยุดการกระทำ เพราะถ้าตรวจสอบพบ
จะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่ละเว้น” น.ส.ผ่องพรรณกล่าว

สำหรับการตรวจสอบนอมินีของกรมฯ ในปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนต.ค. 2555-ก.ย. 2556 ได้เน้นการตรวจสอบนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวเข้ามาถือหุ้น โดยเน้นกลุ่มธุรกิจที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ คือ กระบี่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย พบว่ามีนิติบุคคลที่เข้าข่ายกระทำความผิดเป็นนอมินีจำนวน 14 ราย แบ่งเป็นจังหวัดชลบุรีจำนวน 9 ราย ประจวบคีรีขันธ์จำนวน 2 ราย และสุราษฎร์ธานีจำนวน 3 ราย

ส่วนการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2543 ถึง 31 ม.ค. 2557 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,663 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมาคือ สิงคโปร์ เยอรมนี ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เกาหลี อังกฤษ สหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ และอื่นๆ เช่น มาเลเซีย จีน และออสเตรเลีย โดยเข้ามาทำธุรกิจบริการ เช่น ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ ให้เช่า ลีสซิ่ง ให้เช่าซื้อทรัพย์สิน เป็นต้น สำนักงานผู้แทน ก่อสร้าง บริการวิศวกรรม เป็นที่ปรึกษาโครงการรัฐ นายหน้าหรือตัวแทน ค้าปลีก ค้าส่ง บริการทางบัญชี กฎหมาย และอื่นๆ เช่น การขายทอดตลาด โฆษณา เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น