xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒนาธุรกิจติวเข้ม ผปก.เข้าสู่ธรรมาภิบาลรับ AEC

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

  นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยเริ่มอบรมครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา เพื่อสร้างธรรมาภิบาลให้แก่นิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ ภายใต้กลยุทธ์บันได 3 ขั้น รองรับการก้าวเข้าสู่ AEC


นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ โดยกรมฯ มุ่งหวังให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความซื่อสัตย์ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งธุรกิจจะเติบโตและมั่นคง ยั่งยืน ดังนั้น ทางกรมฯ จึงได้จัดการให้ความรู้แก่นิติบุคคลตั้งใหม่ผ่านการจัดอบรมสัมมนา การจัดทำคู่มือเพื่อให้นิติบุคคลปฏิบัติตามได้ถูกต้อง หลังจากนั้นจะทำการส่งเสริมพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ภายใต้กลยุทธ์บันได 3 ขั้น และสุดท้ายจะเชิดชูผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลที่กรมจัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากการจัดอบรมแล้วก็ยังจัดประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นประจำปี เป้าหมาย 1 จังหวัด 1 บริษัทธรรมาภิบาลธุรกิจ และเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นในทุกๆ ปี

นอกจากนี้ยังสนับสนุนนิติบุคคลให้จัดทำงบการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำโดยนักบัญชี กรมฯ จึงจัดให้มีโครงการสำนักงานบัญชีคุณภาพและพัฒนาต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัญชีไทยให้มีมาตรฐานคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ให้มีความพร้อมสำหรับให้บริการลูกค้าจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน

“การจัดอบรมในรูปแบบบูรณาการนี้เริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรก ซึ่งกรมฯ คาดหวังว่าหลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทิศทางวิชาชีพบัญชีไทยภายใต้กรอบ AEC มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน ก้าวทันเรื่องมาตรฐานการบัญชีก่อนเปิด AEC รวมถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และสร้างความพร้อมให้สำนักงานบัญชีของไทยให้ก้าวสู่การเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการอบรม สามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้”

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SME ผู้จัดการออนไลน์” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น