xs
sm
md
lg

สมาคมเพื่อนชุมชนเตรียมกันงบฉุกเฉินช่วยเหลือชาวระยองที่ถูกน้ำท่วม

เผยแพร่:

สมาคมเพื่อนชุมชนเตรียมจัดงบประมาณช่วยเหลือชาวจังหวัดระยองที่ประสบภาวะน้ำท่วมพร้อมหามาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือหลังน้ำลด ย้ำการดำเนินงานที่จะก้าวสู่ปีที่ 4 ในปี 2557 จะยังคงสานการยกระดับระยองให้ก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
 

นายชลณัฐ ญาณารณพ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า ในงานแถลงข่าว 3ปีเพื่อนชุมชน"ก้าวไปด้วยกันสู่ปีที่4มุ่งมุ่งมั่นสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์"ว่า สมาชิกเพื่อนชุมชนอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำCall Center เพื่อไว้ช่วยเหลือประชาชนจังหวัดระยองที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าในช่วงสั้นและจะหารือมาตรการที่จะฟื้นฟูหลังน้ำลดต่อไป โดยเบื้องต้นสมาคมฯจะดึงเงินช่วยเหลือจากงบประมาณปกติที่มีอยู่ประมาณ 100ล้านบาท

"น้ำไม่ท่วมนิคมฯแต่มีผลกระทบกับพนักงานในการเดินทาง ซึ่งทางเพื่อนชุมชนก็มีแผนเข้าช่วยเหลือประชาชนในระยองที่ประสบภาวะน้ำท่วมในเรื่องต่างๆและกำลังดูว่าจะฟื้นฟูอย่างไรหลังน้ำท่วมก็คงจะดึงมาเป็นงบฉุกเฉิน"นายชลณัฐกล่าว

สำหรับเป้าหมายเพื่อนชุมชนทีจะก้าวในปี2557ซึ่งจะถือเป็นปีที่4ของการดำเนินงานจะยังมุ่งเน้นการพัฒนาให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาให้ระยองก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์อย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สมาคมฯมีสมาชิกรวม 13 บริษัทและมีเป้าหมายที่จะขยายสมาชิกเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานเพราะหากโรงงานไม่สามารถเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวได้ก็ยากที่จะยกระดับเมืองให้ก้าวสู่เมืองเชิงนิเวศน์ได้นอกจากนี้ยังต้องมองไปยังรอบนอกนิคมฯอีกด้วย ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้เวลาดำเนินการ 5-10 ปี

“ตลอดเวลา 3 ปีที่ผ่านมาสมาคมเพื่อนชุมชนได้ดำเนินงานต่างๆ ที่จะยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์อาทิ การจัดสัมมนาการใช้เทคโนโลยีกำจัดขยะ น้ำเสีย ให้แก่ 200 โรงงานโดยมีเป้าหมายที่จะกำจัดของเสียอันตรายที่นำไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ในอีก 5 ปีและบำบัดน้ำเสียให้กลับมาใช้ซ้ำ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ การมอบทุนพยายาล จ.ระยองต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปีนับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงขณะนี้ได้มอบทุนไปแล้ว 297 ทุนจากทั้งหมด 300 ทุนงบประมาณ 84 ล้านบาท การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์รวม 77 อัตรางบ 20 ล้านบาท เป็นต้น”นายชลณัฐกล่าว

ทั้งนี้สมาคมเพื่อนชุมชนเกิดจากความร่วมมือของพันธมิตร 5 บริษัทคือกลุ่ม ปตท. เอสซีจี ดาวเคมิคอล บีแอลซีพี และโกลว์ ซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศไทยที่จะดูแลการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
กำลังโหลดความคิดเห็น...