xs
sm
md
lg

ทล.เตรียมยกระดับมอเตอร์เวย์สาย 9 วงแหวนรอบนอก ตต.หนีน้ำท่วม

เผยแพร่:

กรมทางหลวงเอ็มโอยูไจก้าให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า 2.17 พัน ล. ยกระดับมอเตอร์เวย์สาย 9 (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) ฝั่งขาออก 30 กม. เพื่อใช้สัญจรได้หากเกิดน้ำท่วม โดยไจก้ารับผิดชอบการประมูลและใช้ผู้รับเหมาหลักของญี่ปุ่น คาดก่อสร้างเสร็จกลางปี 58

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 มร.คาซูฮิโร โยเนดะ หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) และนายวันชัย ภาคลักษณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) ได้ร่วมลงนามสัญญาแบบให้เปล่า (Grant Agreement) สำหรับโครงการบูรณะถนนวงแหวนรอบนอกมูลค่า 5,480 ล้านเยน หรือประมาณ 2,176 ล้านบาท โดยไจก้าให้ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำแผนแม่บทการจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาร่วมกับกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ทั้งนี้ โครงการบูรณะถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกจะเป็นการยกระดับทางหลวงพิเศษ สาย 9 เมื่อโครงการเสร็จสิ้นจะส่งผลให้โครงข่ายการขนส่งสินค้าและการสัญจรเป็นไปตามปกติหากเกิดอุทกภัยในอนาคต

โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบโครงการดังกล่าวระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เริ่มจากหลักกิโลเมตร + 0 บริเวณแยกบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงหลักกิโลเมตร + 30 ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปลายปี 2555-วันที่ 30 มิถุนายน 2558

นายวันชัย ภาคลักษณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ทางไจก้าให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า โดยมีเงื่อนไขจะเป็นผู้ประกวดราคาคัดเลือกผู้รับเหมา และใช้ผู้รับเหมาหลักของญี่ปุ่น ซึ่งกรมทางหลวงเสนอให้ผู้รับเหมาไทยเข้าร่วมด้วย ซึ่งขณะนี้ออกแบบเสร็จแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการช่วงหลังหน้าฝน โดยหลักการจะเป็นการยกระดับมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกที่ยังมีระดับต่ำ โดยตลอด 30 กิโลเมตรจะมีเป็นช่วงๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้ถนนถูกตัดขาดเมื่อเกิดน้ำท่วม

ซึ่งการมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้เป็นผลต่อเนื่องหลังจากการลงนามให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Exchange of Note for Grant Aid) ระหว่างเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกับผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
กำลังโหลดความคิดเห็น...