xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าประกาศเขตควบคุมเดินเรือ ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กรมเจ้าท่าประกาศเขตควบควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 ในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว

กรมเจ้าท่าได้แจ้งว่า เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคเพื่อทรงเปิดโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 โครงการ ณ กรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และบริเวณรอบเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเรืออังสนา เป็นเรือพระที่นั่งในการเสด็จพระราชดำเนิน ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทางชลมารคโดยเรือพระที่นั่งอังสนาจากท่าน้ำโรงพยาบาลศิริราช ในเวลา 16.30 น. จากนั้นเสด็จฯ ต่อไปยังเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และวนกลับมาที่กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ เพื่อทรงเปิดโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 โครงการ ในเวลา 18.30 น.

กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจตรา ควบคุมการเดินเรือ และการขนส่งทางน้ำให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย และการควบคุมการจราจรทางน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ กรมเจ้าท่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520

จึงประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว โดยกำหนดเขตควบคุมการเดินเรือจากด้านเหนือ ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 4 ถึงด้านใต้บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 21.30 น. ห้ามเรือเดินทะเล เรือลากจูง เรือลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอันตราย เรือท่องเที่ยวและภัตตาคาร และแพไม้เดินผ่านพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ สำหรับเรืออื่นให้เดินเรือช้าและเบา ขณะขบวนเสด็จฯให้ลอยลำชิดฝั่ง ห้ามใช้แตรสัญญาณและเครื่องขยายเสียง ให้เปิดเฉพาะไฟเดินเรือ และตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 21.30 น. ห้ามเดินเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ ระหว่างท่าเกียกกาย ถึงสะพานกรุงธน

นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ได้ออกประกาศกรมเจ้าท่า ให้ระมัดระวังการเดินเรือบริเวณหน้ากรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และให้เดินเรือห่างจากฝั่งประมาณ 50 เมตร ระยะความยาวประมาณ 120 เมตร โดยให้เดินเรือชิดฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) เนื่องจากกองทัพเรือมีการวางทุ่นเครื่องหมายจอดเรืออังสนาจำนวน 2 ทุ่น ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2555

ทั้งนี้ ให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ และกองทัพเรือ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเรือรักษาการณ์และประจำท่าเทียบเรือ หากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาท ถึงห้าพันบาท และเจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกินหกเดือน สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า เบอร์โทรศัพท์ ๐ 2233 1311-8 ต่อ 308,309 หรือ สายด่วนศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ 1199
กำลังโหลดความคิดเห็น...