xs
xsm
sm
md
lg

อิตาเลียนฯ ลุ้นสัญญาวางรางสีม่วง เสนอราคา 4.1 พัน ล.เกินกรอบ 13.8%

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


รฟม.เปิดราคาวางรางรถไฟฟ้าสีม่วง “อิตาเลียนไทย” เสนอ 4,142 ล้านบาทสูงกว่ากรอบวงเงิน 504 ล้านบาท หรือ 13.8% และสูงกว่าราคาประเมินของที่ปรึกษา คาดเจรจาต่อรองจบใน 2 สัปดาห์ พร้อมแจ้ง “ซิโน-ไทย” ให้มารับซองคืนแล้ว ส่วนการฟ้องร้องเป็นเรื่องของเอกชน ยันลงนามในเดือนตุลาคมนี้ยังเร่งเปิดเดินรถได้ทันปลายปี 58 ส่วนสัมปทานเดินรถเจรจา BMCL ปรับลดค่าจ้างยังไม่จบ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 55 คณะกรรมการประกวดราคางานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ งานระบบราง (สัญญาที่ 6) มูลค่า 3,638 ล้านบาท ที่มีนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธาน ได้เปิดซองข้อเสนอด้านราคา (ซองที่ 3) ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) โดยเสนอราคาที่ 4,142 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สูงกว่ากรอบวงเงิน 504 ล้านบาทหรือประมาณ 13.8% โดยเอกสารข้อเสนอเบื้องต้นครบถ้วน ซึ่งคาดว่าคณะกรรมการฯ จะตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของเอกสารข้อเสนอและเจรจาต่อรองภายใน 2 สัปดาห์ จากนั้นจะรายงานผลให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) เห็นชอบ และรายงานคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม.พิจารณาก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน จะลงนามในสัญญาได้ในเดือนตุลาคมนี้

ทั้งนี้ รฟม.ได้แจ้งไปยังกลุ่ม Sino-Thai and ASA Joint Venture ซึ่งมีบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนออีกรายให้รับทราบถึงผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค (ซองที่ 2) แล้วว่า ตามความเห็นของไจก้าที่ให้ อิตาเลียนไทยฯ ผ่านเพียงรายเดียว พร้อมทั้งให้ซิโน-ไทยฯ มารับเอกสารคืนเพราะถือว่าการพิจารณาซองที่ 2 (ด้านเทคนิค) ยุติแล้ว ส่วนหากซิโน-ไทยฯ จะฟ้องร้องเป็นสิทธิของเอกชน แต่การพิจารณาในส่วนของ รฟม.จะดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนยกเว้นมีประเด็นที่สำคัญเพิ่มเติม

“เบื้องต้นข้อเสนอราคาของอิตาเลียนไทยฯ มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขผิดพลาดซึ่งกรรมการฯ จะตรวจสอบและพิจารณาตามเงื่อนไขต่อไป ส่วนราคาที่เสนอมาสูงกว่ากรอบ3,638 ล้านบาท และสูงกว่ากรอบวงเงินที่ปรึกษาซึ่งได้ประเมินไว้ช่วงยื่นซองประมูลเดือนพฤษภาคม 2554 ที่ประมาณ 3,510 ล้านบาทนั้นจะมีการเจรจาปรับลดลง พร้อมกันนี้จะเจรจาเพื่อขอปรับลดระยะเวลาติดตั้งจาก 1,110 วันลงด้วยเนื่องจากขณะนี้สัญญาวางรางล่าช้าแล้วประมาณ 1 ปี แต่หากสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกันยายน 55 และเริ่มงานได้ทันทีเนื่องจากงานโครงสร้างมีความก้าวหน้าไปมากแล้ว ก็จะยังอยู่ในวิสัยที่จะเปิดเดินรถสายสีม่วงได้ปลายปี 58 ตามกำหนด” นายพีระยุทธกล่าว

สำหรับงานระบบราง (สัญญา 6) รถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นการก่อสร้างระบบรางตลอดสาย ระยะทาง 23 กิโลเมตร รวมระบบรางจากสถานีบางซื่อ-เตาปูน และภายในศูนย์ซ่อมบำรุงบริเวณคลองบางไผ่ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางไจก้าไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค (ซองที่ 2 ) ของคณะกรรมการประกวดราคาฯ โดยไจก้าเห็นว่าบริษัทอิตาเลียนไทยฯ เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินรายเดียว ส่วนคณะกรรมการฯ เห็นว่าทางซิโน-ไทยฯ ผ่านเกณฑ์ด้วย จึงทำให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถเปิดซองราคาได้ จนล่าสุดวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 บอร์ด รฟม.ได้รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา ที่จะดำเนินการเปิดซองข้อเสนอราคาตามที่ไจก้าได้ยืนยันมา โดยบริษัทอิตาเลียนไทยฯ เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค (ซองที่ 2 ) รายเดียว ส่วนสัญญาที่ 1-3 ของสายสีม่วง ขณะนี้มีความก้าวหน้าประมาณ 43.94%

ส่วนความคืบหน้าสัญญาที่ 4 รถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้น นายพีระยุทธ ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรา 13 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ 35) กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเจรจากับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL เพื่อปรับลดราคาลงจากที่เสนอราคารวมที่ 93,475 ล้านบาท อายุสัญญา 30 ปี โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1. งานระบบและตัวรถ ซึ่ง ครม.ได้อนุมัติกรอบวงเงิน 13,243 ล้านบาท 2. งานบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุงระยะ 26 ปี เสนอประมาณ 70,000 ล้านบาท 3. ดอกเบี้ย และ 4. กำไร
รฟม.เปิดซองข้อเสนอด้านราคา (ซองที่ 3 ) สัญญาวางรางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเสนอราคาที่ 4,142 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากรอบวงเงิน 3,638 ล้านบาท โดยจะมีการเจรจาต่อรองต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น