xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ มั่นใจโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง-สถานีกลางบางซื่อแก้ปัญหาจราจรได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564

พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต จะช่วยเติมเต็มการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางรางให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยแก้ปัญหาจราจร เพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนในแถบชานเมืองและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน และเพิ่มการขนส่งสินค้าได้มากขึ้น ช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความมั่นคงของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ที่ตั้งเป้าจะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งทางรางที่ถือเป็นรูปแบบการเดินทางขนส่งที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รัฐบาลจึงส่งเสริมและผลักดันให้การคมนาคมขนส่งทางรางเป็นรูปแบบการเดินทางหลักของประเทศ รวมไปถึงรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมามีหลายโครงการแล้วเสร็จอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมืองสายสีเขียว สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีส้ม ที่ช่วยยกระดับการเดินทางให้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บรรเทาปัญหาการจราจร

สำหรับสถานีกลางบางซื่อ จะเป็นศูนย์กลางสถานียุคใหม่ที่ทันสมัย ไม่ด้อยไปกว่าสถานีรถไฟชั้นนำของโลก ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้ประชาชนในต่างจังหวัดเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ได้ปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการพัฒนาเรื่องรายได้ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้ประชาชนใช้บริการขนส่งคมนาคมได้อย่างเท่าเทียม เป็นการพัฒนาประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาการค้าการลงทุน และช่วยให้เกิดการขยายตัวของเมือง กระจายความเจริญให้กว้างขึ้น

ขณะที่ในระยะยาว รัฐบาลตั้งเป้าหมายจะพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน วันนี้จึงถือเป็นวันประวัติศาสตร์ เป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบราง พร้อมขอบคุณกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เป็นเจ้าของโครงการที่เร่งรัดให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย

สถานีกลางบางซื่อ จะสามารถเปลี่ยนถ่ายการเดินทางจากระบบราง ทั้งรถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าเชื่อมสนามบิน และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมือง สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีเขียว สายสีแดงเข้ม และสายสีแดงอ่อน รวมทั้งเชื่อมต่อการเดินทางของระบบรางอื่นๆ เช่น รถไฟฟ้ามหานคร รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสู่ภูมิภาค รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รวมทั้งเชื่อมไปสู่การเดินทางในรูปแบบอื่น ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารของ บขส. สถานีรถโดยสารประจำทาง รวมทั้งจะมีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ด้วย โดยจะเริ่มเปิดให้ประชาชนทดลองใช้งาน ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2564 จากนั้นจะเปิดใช้งานในเชิงพาณิชย์ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564

ส่วนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต จะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างย่านใจกลางเมืองกับย่านชานเมืองให้รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจากสถานีต้นทางบางซื่อถึงสถานีปลายทางรังสิต ในระยะเวลา 30 นาที ด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารจากรังสิตสู่บางซื่อไม่น้อยกว่า 272,500 คนต่อวัน ปัจจุบันได้เริ่มวิ่งทดสอบมาระยะหนึ่งแล้ว และจะเปิดทดสอบเสมือนจริงเดือนมีนาคม 2564 จากนั้นจะเปิดให้บริการเดินรถเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2564