xs
xsm
sm
md
lg

9-10 ธ.ค.มี ปชช.ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 2.55 ล้านคน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2563 กระทรวงคมนาคมได้เตรียมพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก ปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน โดยข้อมูลสะสมของวันที่ 9-10 ธันวาคม หน่วยงานการคมนาคมขนส่งในทุกระบบในสังกัดกระทรวงคมนาคมพบว่าสามารถจัดบริการขนส่งสาธารณะได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง โดยมีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 2.55 ล้านคน ต่ำกว่าประมาณการ 5.09% โดยมีปริมาณการจราจรเข้า-ออกกรุงเทพฯ กว่า 3.13 ล้านคัน ในขณะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม จำนวน 48 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 50 ราย สาเหตุหลักของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด