xs
xsm
sm
md
lg

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียน"พริกไทยจันท์-ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว"เป็นสินค้า GI

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งผลักดันการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และส่งเสริมการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยอาศัยตราสัญลักษณ์ GI เพื่อฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการรักษามาตรฐานของสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับประทานของดีมีคุณภาพจากชุมชนต่าง ๆ ของไทย

ล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI เพิ่มอีก 2 รายการ คือ พริกไทยจันท์ ของจังหวัดจันทบุรี และลำไยพวงทองบ้านแพ้ว ของจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ปัจจุบันมีการประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยไปแล้วทั้งสิ้น 128 รายการ โดยยังมีสินค้าไทยที่อยู่ในขั้นตอนประกาศโฆษณา เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียน GI อีก 6 รายการ

สำหรับสินค้า GI 2 รายการล่าสุด มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือ พริกไทยจันท์ ครอบคลุมพริกไทยแห้งทั้งเม็ดและป่น รสชาติเผ็ดร้อน กลิ่นหอมฉุนเป็นเอกลักษณ์ มี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์จันทบุรี และพันธุ์คุชชิ่ง ปลูกและแปรรูปในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา เนินเขา ดินร่วนปนทราย น้ำไหลผ่านได้ดี ไม่เป็นพื้นที่น้ำท่วมขัง เอื้ออำนวยต่อการปลูกพริกไทย และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ส่วนลำไยพวงทองบ้านแพ้ว เป็นลำไยพันธุ์พวงทอง รสชาติหวานกรอบ ผลค่อนข้างเบี้ยว เมล็ดเล็ก เนื้อหนา แห้ง ไม่แฉะ เนื้อใสจนเห็นเมล็ด ผิวเปลือกเรียบสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งปลูกในเขตอำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน มีสภาพดินเป็นดินเหนียวอุดมสมบูรณ์ บริเวณผิวดินมีอนุมูลของโพแทสเซียม (K+) ที่จำเป็นต่อการสร้างน้ำตาลของลำไย ส่งผลให้ลำไยพวงทองบ้านแพ้วมีความหวาน รสชาติถูกปากผู้บริโภค