xs
xsm
sm
md
lg

อาบอบนวด ผับ บาร์ คาราโอเกะ รอไปก่อน! เฟส 4 ยังไม่ปลดล็อก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำหรับกิจกรรมและกิจการในระยะที่ 4 ที่จะได้รับการผ่อนปรนจากที่ประชุมใหญ่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เป็นกิจกรรมและกิจการประเภทกลุ่มสีแดงที่มีความเสี่ยงสูง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ผ่อนผันการใช้อาคาร สถานที่  โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐ โรงเรียนนานาชาติ และสถาบันกวดวิชา สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ แต่ให้นักเรียนเว้นระยะห่างกัน

2. กิจกรรมเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ให้ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม และร้านอาหาร สามารถจำหน่ายสุราและนั่งดื่มในร้านได้ ขณะที่สถานบริการ ผับ บาร์ และคาราโอเกะ ยังไม่เปิดบริการ และงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น เชียร์เบียร์ เนื่องจากผับ บาร์ คาราโอเกะ จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงมาก เห็นได้จากก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อกรณีผับที่ทองหล่อ ส่วนสถานพัฒนาเด็กประถมวัย ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กรายวัน ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิเศษ และสถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน เปิดแบบไปเช้า-เย็นกลับได้ แต่งดรับ-ส่งเด็กเล็กจากที่บ้าน

ขณะที่ในส่วนห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ โรงมหรสพ งานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต สามารถเปิดได้ แต่ต้องลดความหนาแน่น ความไม่มีระเบียบ เช่น งานดนตรี การจัดคอนเสิร์ต และงดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงอาจจัดให้มีการเว้นที่นั่ง 1-2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง ส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง สามารถเปิดบริการได้ แต่งดใช้เสียง จัดคนเข้าชมเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 5 คน

3. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ในส่วนของกิจการถ่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ สามารถเพิ่มจำนวนทีมงานไม่เกิน 150 คน และผู้เช้าชมไม่เกิน 50 คน สำหรับกิจการสปา ออนเซน อบตัว อบสมุนไฟ และอบไอน้ำ สามารถเปิดบริการได้ แต่จำกัดจำนวนผู้ใช้ต่อรอบ และเว้นระยะ 5 ตารางเมตรต่อคน ยกเว้นกิจการอาบอบนวดที่ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการ

ทั้งนี้ สวนสนุก สนามเด็กเล่น สระน้ำ และสระว่ายน้ำสาธารณะ สามารเปิดบริการได้ แต่สวนน้ำและสระว่ายน้ำต้องมีพื้นที่ 8 ตารางเมตรต่อคน และมีระบบพื้นที่รอคิวห่างกัน 1 เมตร ส่วนบ้านบอลที่อยู่ในห้างสรรพสินค้ายังไม่ให้เปิดบริการ เนื่องจากเกรงว่าสารคัดหลั่งจะไปอยู่ในอุปกรณ์เครื่องเล่นเป็นที่หมักหมมของเชื้อโรค

ด้านสนามกีฬาประเภทกลางแจ้ง โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ โรงยิม และสถานที่ออกกำลังกาย หากจะมีการจัดการแข่งขันจะต้องไม่มีผู้เข้าชม เช่นเดียวกับสวนสาธารณะ ลานกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม เช่น การเต้นแอโรบิก สามารถเปิดได้ แต่ต้องรวมกันไม่เกิน 50 คน และเว้นระยะห่าง 5 ตารางเมตรต่อคน

ทั้งนี้ ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และศูนย์คอมมูนิตี้มอลล์ สามารถเปิดบริการได้ แต่จำกัดเวลา 2 ชั่วโมงต่อคน แต่นอกห้างสรรพสินค้ายังไม่เปิดบริการ  อย่างไรก็ตาม กิจกรรมและกิจการทั้งหมดเป็นฉบับร่าง อาจมีการปรับเปลี่ยน ยกเลิกหรือเพิ่มเติมได้ ขึ้นอยู่กับที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่จะมีการประชุมในวันที่ 12 มิถุนายน โดยจะเริ่มผ่อนปรนในวันที่ 15 มิถุนายนนี้