xs
xsm
sm
md
lg

ไฟเขียวคลายล็อกเฟส 4 ดื่มเหล้าในร้าน จัดคอนเสิร์ต-อีเวนต์ เริ่ม 15 มิ.ย.ยังเบรกผับบาร์-อาบอบนวด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศบค.เคาะกิจการคลายล็อกเฟส 4 เปิดโรงเรียนนานาชาติ ร.ร.ขนาดเล็ก ไม่เกิน 120 คน ร.ร.ตระเวนชายแดน เปิดเทอมก่อนได้เลย ไฟเขียวจัดประชุม จัดเลี้ยง อีเวนต์ คอนเสิร์ต ในโรงแรม ศูนย์ประชุม มีระยะห่าง 1 เมตร จำกัดพื้นที่ 4-5 ตารางเมตรต่อคน อนุญาตดื่มสุราในร้านอาหาร กองถ่ายได้ 150 คน คนดู 50 คน เบรกอาบอบนวด ออนเซนจำกัด 5 ตร.ม.ต่อคน

วันนี้ (12 มิ.ย.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงข่าวผลประชุม ศบค. ว่า การผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 จะเริ่มวันที่ 15 มิ.ย.นี้ มีดังนี้ 1. การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา มีประเด็นสำคัญ คือ อนุญาตการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ หรือสถาบันการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และโรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา รวมถึงอนุญาตจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบที่มีนักเรียน รวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก บางที่อยู่ไกล หรืออยู่ใน กทม. ถ้ามีขนาดเล็ก สามารถจัดเตรียมได้เลยได้เร็ว ก็สามารถเปิดได้วันที่ 15 มิ.ย. นี้ รวมถึงโรงเรียนตรเวนชายแดน ก็สามารถจัดการศึกษาได้

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐเพื่ออบรมสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น

2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย ก. การจัดประชุม อบรมสัมมนา นิทรรศการ งานพิธี การจัดเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์การแสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ และสถานที่อิ่นๆ ใช้เกณฑ์คิด 4 ตารางเมตรต่อคน ดังนั้น การจัดงานอีเวนต์ จัดเลี้ยง เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา สามารถจัดได้ แต่ต้องมีระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ส่วนงานดนตรี คอนเสิร์ต ต้องดูแลเรื่องความหนาแน่น ไม่แออัดเกินไป ไร้ระเบียบ โดยยึดเกณฑ์ 5 ตารางเมตรต่อคน

ข. บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือสถานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ยกเว้นสถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ และโรงเบียร์ ยังไม่อนุญาตเปิดดำเนินการ

ค. สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ที่ดูแลเด็กและผู้สูงอายุแบบรายวัน เดิมอยู่นอนได้แล้ว ตอนนี้รายวันทำได้

ง. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง ให้เข้าชมเป็นกลุ่มเป็นรอบ

จ. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ กองถ่าย รวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน ส่วนคนชมไม่เกิน 50 คน

3. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ สันทนาการ ประกอบด้วย ก. อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ยกเว้น สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาต แต่ให้จัดบริการแบบแยกห้องเดี่ยว กรณีห้องรวมหรือบ่อออนเซนรวม ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ จำกัดจำนวนผู้ใช้ต่อรอบ คิดเกณฑ์ 5 ตารางเมตรต่อคน

ข. การออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณ เช่น แอโรบิก ไม่ควรเกิน 50 คน

ค. สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นเครื่องเล่นที่ติดตั้งชั่วคราว หรือมีพื้นผิวสัมผัสมากเสี่ยงต่อการติดเชื้อในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม

ง. สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬาเพื่อการเรียนการสอนทุกประเภทกีฬา จัดให้มีการแข่งขัน แต่ต้องไม่มีผู้ชม แต่จัดการถ่ายทอดสดได้

จ. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ที่ตั้งในห้างสรรพสินค คอมมูนิตี้มอลล์

“มาตรการควบคุมทุกกิจกรรม มี 9 ด้าน คือ ทำความสะอาดพื้นผิว กำจัดขยะมูลฝอย สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาของผู้ให้บริการ การควบคุมการเข้าออก การลงทะเบียน การสวมหน้ากากของผู้ใช้บริการ ลงทะเบียนไทยชนะ ดูแลจำนวนคนตามกำหนด จุดล้างมือที่ต้องเพียงพอ” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...