xs
xsm
sm
md
lg

ปลดล็อกเฟส 4 กีฬาแข่งได้ ไม่มีคนดู อาบอบนวด ผับ บาร์ คาราโอเกะ รอก่อน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.ได้มีมติผ่อนคลายระยะ 4 โดยต้องรอให้ประกาศเป็นข้อกำหนดผ่านทางราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะประกาศออกมาได้ภายในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้

สำหรับการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 ประกอบด้วย

1. การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ

- โรงเรียน สถาบันการศึกษา ประเภทนานาชาติ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนอินเตอร์เปิดการเรียนการสอนได้
- หน่วยงานราชการ-กำกับของรัฐ การจัดอบรม สัมมนา ในหลักสูตร ฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
- โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หากมีความพร้อมสามารถเปิดได้ทันทีในวันที่ 15 มิถุนายน

2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

- การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป ยกเว้นสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ด้วยความมีระเบียบและงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็กรายวัน ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน
- เด็กเล็ก แบ่งกลุ่มเด็ก (เกณฑ์ 2 ตารางเมตรต่อคน)
- ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่ราชการเพื่อการจัดประชุม อบรม สัมมนา
- ประชุม อบรม สัมมนา 4 ตารางเมตรต่อคน
- จัดเลี้ยง งานอีเวนต์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา ระยะนั่ง-ยืน ห่าง 1 เมตร
- งานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ลดหนาแน่น-ไร้ระเบียบ เกณฑ์ 5 ตารางเมตรต่อคน
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง
- ขนส่งสาธารณะทุกประเภท รถโดยสารประจำทาง-รถปรับอากาศ รถตู้ ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบิน
- อาจให้ผู้โดยสารนั่งติดกันได้ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง โดยจำกัดจำนวนไม่เกินร้อยละ 70 ของความจุผู้โดยสารมาตรฐาน
- กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ
- กิจการถ่ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ รายการโทรทัศน์
- กองถ่ายทำรวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน มีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน
-สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา ออนเซน อบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวม ยกเว้นสถานบริการ กิจการอาบ อบ นวด
- จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ คิดเกณฑ์ 5 ตารางเมตรต่อคน
- สวนสนุก สนามเด็กเล่น สวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ
- สวนน้ำ และสระว่ายน้ำสาธารณะ คิดเกณฑ์ 8 ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
- สวนสนุก สนามเด็กเล่น งดให้บริการเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล บ้านลม
- อบรมพนักงาน มี Life Guard ดูแล ตรวจตรา และให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ
- สนามกีฬาประเภทกลางแจ้ง โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย
- ทุกประเภทกีฬาตามกติกาสากล เพื่อการออกกำลังกาย ฝึกซ้อม การเรียนการสอน
- จัดการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชม ถ่ายทอดภาพเพื่อชมการแข่งขันได้ โดยไม่มีกิจกรรมอื่นร่วมด้วย
- ผู้จัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ต้องลงทะเบียนจัดการแข่งขัน ภายใต้การควบคุมกำกับของ กกท.
- สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกาย ลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม เช่น เต้นแอโรบิก จำกัดจำนวนกลุ่ม มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ตารางเมตรต่อคน รวมไม่เกิน 50 คน
- ใช้พื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และลดแพร่เชื้อด้วย
- ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงมหรสพ สวนสนุก

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์ทวีศิลป์ ได้ทิ้งท้ายถึงมาตรการหลักที่ต้องทำต่อไป คือ "อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด จัดไปไทยชนะ"