xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ปธน.อินเดียและ ปธน.บังกลาเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรณีเกิดพายุไซโคลนที่รัฐเบงกอลตะวันตก และพื้นที่ใกล้เคียงของสาธารณรัฐอินเดีย รวมถึงภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เมื่้อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
กรุงนิวเดลี

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าเสียใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เกิดอุทกภัยและความเสียหายรุนแรงจากพายุไซโคลนอำพันในหลายพื้นที่ของรัฐเบงกอลตะวันตก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังปรากฏความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และประชาชนชาวอินเดียผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
กรุงธากา

ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยรุนแรงจากพายุไซโคลนอำพัน ทางภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว