xs
xsm
sm
md
lg

นิด้ามั่นใจบอร์ดใหม่การบินไทยช่วยกอบกู้กิจกรรมให้กลับมาดีได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า มั่นใจว่า คณะกรรมการบริหารใหม่ 4 คน ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีคุณสมบัติที่จะช่วยกอบกู้การบินไทยให้กลับมามีผลประกอบการที่สดใสได้

ทั้งนี้ แนะนำว่า หากการบินไทยต้องการกลับมามีผลประกอบการและกำไร จะต้องปฏิรูปครั้งใหญ่ จำเป็นต้องมีการปรับลด หรือปรับเปลี่ยนบางอย่าง