xs
xsm
sm
md
lg

“การบินไทย” แจงงดคืนเงินค่าตั๋วชั่วคราว ตามข้อ กม.ช่วงยื่นศาลฟื้นฟู

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“การบินไทย” ชี้แจงจำเป็นต้องงดคืนค่าบัตรโดยสารให้ผู้โดยสารชั่วคราว เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายในกระบวนการยื่นศาลล้มละลายกลาง เพื่อฟื้นฟูกิจการ

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องหยุดทำการบินชั่วคราว และผู้โดยสารจำนวนมากไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยขยายอายุบัตรโดยสาร เปลี่ยนบัตรโดยสารให้เป็น Travel Voucher ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับราคาบัตรโดยสารเดิม การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ภายใน 180 วัน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

อย่างไรก็ดี ขณะนี้บริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้การพิจารณาของศาลล้มละลายกลางแล้ว บริษัทจึงถูกบังคับด้วยข้อกฎหมายทำให้ยังไม่สามารถชำระคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ในขณะนี้ บริษัทต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ไม่อาจชำระเงินคืนให้ลูกค้ารายต่างๆ ได้ชั่วคราว โดยบริษัทมีความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) อย่างดีที่สุดภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการอย่างแน่นอน โดยจะแจ้งถึงสิทธิของท่าน และความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีฟื้นฟูกิจการทางช่องทางต่างๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อหาทางแก้ไขวิกฤตการณ์ของบริษัทร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย และขอให้ผู้โดยสารมั่นใจว่าบริษัทยังคงดูแลผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของการบินไทย รวมถึงสมาชิกรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกท่าน

โดยเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้และกลับมาเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการบินที่แข็งแกร่งเพื่อความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย และเพื่อผู้โดยสารทุกท่านในฐานะลูกค้าคนสำคัญของบริษัทเสมอมา

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ลูกค้ามีความเข้าใจและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาโดยตลอด บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการต่างๆ เพื่อก้าวผ่านอุปสรรคครั้งใหญ่ของบริษัทในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถกลับมาประกอบการอย่างแข็งแกร่งได้ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...