xs
xsm
sm
md
lg

มท.แจงข่าวกลุ่มอาข่าแม่ฟ้าหลวงยังไม่ได้รับแปลงสัญชาติ เหตุขาดคุณสมบัติบางประการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าว ผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า และชนเผ่าอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากว่า 50 ปี และได้ยื่นเอกสารขอแปลงสัญชาติแต่ยังไม่ได้รับการแปลงสัญชาติ ว่า ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดทำทะเบียนราษฎรและมีเลขประจำตัว 13 หลักแล้ว แต่ยังขาดคุณสมบัติบางประการตามหลักเกณฑ์ที่เคยกำหนดไว้ โดยกรมการปกครองกำลังดำเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคอยู่ ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน จึงจะสามารถดำเนินการให้สัญชาติกับกลุ่มดังกล่าวได้