xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เชียงราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (15 ม.ค.) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 6/2563 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ในการนี้ องคมนตรี ได้มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้แทนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ จำนวน 159 ถุง พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และพบปะราษฎรในพื้นที่
จากนั้น องคมนตรี เดินทางต่อไปยัง โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2546 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง เพื่อมอบถุงพระราชทานให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนชุดปฏิบัติการบ้านนาโต่ จำนวน 30 ถุง และทหารพรานฐานปฏิบัติการที่ 33 จำนวน 30 ถุง พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่