xs
xsm
sm
md
lg

จีไอทีเผย 9 เดือนแรกปีนี้ ส่งออกอัญมณี-เครื่องประดับเพิ่มขึ้น 39.32%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที เปิดเผยว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2562 มีมูลค่า 13,037.77 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.61 หรือ 406,396.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.32 ซึ่งหากหักทองคำซึ่งเป็นสินค้าที่มีความผันผวนออก การส่งออกมีมูลค่า 6,275.79 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.68 คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 195,859.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.24 ส่วนแนวโน้มการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่อง