xs
xsm
sm
md
lg

คำต่อคำ : คืนความสุขให้คนในชาติ 8 เมษายน 2559

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นหลายเรื่องสำหรับประเทศไทยและคนไทย เรื่องแรกคือ ผมขอแสดงความยินดีกับน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ สำหรับการได้แชมป์ในการแข่งขันแบดมินตัน โยเน็กซ์ ซันไรซ์ อินเดีย โอเพ่น ซูเปอร์ซีรีส์ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนไทยในการใช้พลังความสามารถในด้านกีฬา ในการสร้างชื่อเสียง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นน้องด้วย ขอบคุณผู้ฝึกสอน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ผมเชื่อว่าความสำเร็จใดๆ ของลูกหลานเรานั้น ย่อมมีแรงสนับสนุนและกำลังใจที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครอบครัว ซึ่งจะต้องอยู่เบื้องหลังเสมอ และขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนส่งแรงเชียร์น้องเมย์ รัชนก ในการแข่งขันครั้งต่อไปด้วย ในรายการเวิลด์ซูเปอร์ซีรีส์ พรีเมียร์ มาเลเซีย โอเพ่น ระหว่างวันที่ 5-10 เมษายนนี้ ที่ประเทศมาเลเซีย ให้สามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่นเดียวกับนักกีฬาไทย หรือผู้แทนประเทศไทย ที่เข้าทำการแข่งขันในทุกรายการด้วย อย่างเช่นการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติที่ฝรั่งเศส ผลการแข่งขันที่ผ่านมานั้น ทีมไทยได้รางวัลรวม 8 รางวัล จากผู้เข้าแข่งขัน 12 คน ใน 11 สาขา เป็นเหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ และเหรียญทองแดง 4 เหรียญ นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของชาติเรา ที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญ และต้องการพัฒนาส่งเสริมให้มีความเท่าเทียมกันในสังคม โดยความถนัดของแต่ละบุคคลให้สามารถประกอบเป็นวิชาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ไม่แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไป ขอเป็นกำลังใจให้ และเป็นสิ่งที่น่ายกย่องด้วยซ้ำไป ที่แต่ละท่านนั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ข้อจำกัดทางด้านร่างกายกลับนำมาเป็นพลังในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นภาระสังคม

เพราะฉะนั้นถ้าหากภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมมือกัน ส่งเสริมกันในแนวทางที่เหมาะสมแล้ว ผมเชื่อว่าเราจะมีอีกกลุ่มพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย

เรื่องต่อไปคือเรื่องที่ประเทศไทยได้รับรางวัล Nuclear Industry Summit Awards ในระหว่างการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ครั้งที่ 4 ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ ผมถือว่าเป็นความสำเร็จ และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ที่เราได้รับการยอมรับ ในฐานะประเทศที่มีบทบาทอย่างสำคัญ ระดับโลก ในการกำจัดและการกำกับดูแลการใช้สารกัมมันตรังสีในประเทศในทางสันตินะครับ โดยมีมาตรการที่รัดกุมในเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์

ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันและรักษาวัสดุนิวเคลียร์วัสดุกัมมันตรังสีไม่ให้ไปอยู่ในความครอบครองของกลุ่มบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ไทยเราให้ความสำคัญกับการรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงทางนิวเคลียร์นะครับ อย่างต่อเนื่อง ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ในครั้งนี้มี 17 ประเทศทั่วโลก ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ผมถือว่าเป็นการยกระดับฐานะของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในสายตาชาวโลก เหมือนอย่างที่เราได้รับเกียรติ ให้เป็นประธานกลุ่ม G77 ซึ่งเราสามารถใช้เป็นสะพานเชื่อมต่อความร่วมมือ และการเสริมเสริมบทบาทนำในเรื่องอื่น ๆ ตามมาด้วย

ปัจจุบัน รัฐบาลได้ดำเนินการปฏิรูปและวางรากฐานการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป บางอย่างเร่งมือมากไม่ได้ มันจำเป็นต่ออนาคต โดยสิ่งที่พี่น้องประชาชน จะได้เห็น การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมในช่วงเวลานี้ ได้แก่การปฏิรูปการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อลดคงามเหลื่อมล้ำ ด้วยการจัดตั้งศูนย์ราชการ สะดวก ที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่ายในการให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ในอดีตที่ผ่านมานั้น ปัญหาสำคัญของประชาชนก็คือการไปติดต่องานราชการแล้วไม่ค่อยได้รับการดูแล หรือมีความยุ่งยากในกระบวนการล่าช้า เพิกเฉย เป็นเรื่องความสำคัญที่รัฐบาลนี้ให้ความเร่งด่วน เพื่อจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ เป็นการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัย ทันสถานการณ์ยุคปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งรัฐบาลนี้ได้ผลักดันจนประสบผลสำเร็จ มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ผมก็มุ่งหวังว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของระบบราชการไทย ให้มีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็วยิ่งขึ้น จนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ต้องอดทน ทุกคนต้องปรับตัวเข้าหากัน ทั้งข้าราชการ และประชาชนด้วย เห็นอกเห็นใจกันบ้าง รวมทั้งช่องทางอื่นๆอีกด้วย เช่น จีชาแนล จีนิวส์ และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แบบเบ็ดเสร็จ ต่างๆ มีทุกอย่างแล้วเวลานี้ ติดตามดูด้วย

เรื่องต่อไป การส่งเสริมความเข้มเเข็งในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการจัดทำโครงการ ร้านประชารัฐสุขใจ เพื่อจะเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อป เอสเอ็มอี และให้บริการข้อมูลข่าวสาร การท่องเที่ยวในท้องถิ่น ผลักดันโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ในขั้นต้นเราจะเปิดร้านประชารัฐ สุขใจจำนวน 148 แห่ง ในปั๊มน้ำมัน ปตท.จังหวัดละ 2 แห่ง ระหว่างที่พวกเราเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์ พี่น้องประชาชนก็สามารถจะแวะเวียนใช้บริการซื้อหาของฝากจากฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจชุมชน ช่วยเหลือชาวบ้านในการสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นของเขาถ้วนหน้ากัน เงินทองก็ไม่รั่วไหลไปไหน เราก็จะปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ก็อยากให้มีตลาดประเภทสินค้าที่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อต่างๆ เหล่านี้ด้วย ก็ทำให้ดี ทำให้อร่อย

ต่อไปคือเรื่องของการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานใน 20 สาขาอาชีพหลัก ใน 5 กลุ่มอุตสากรรมและภาคบริการ อันได้แก่ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิสก์ ชิ้นส่วน และอะไหล่ยนต์ ยานยนต์ อัญมณี และลอจิสติกส์ ทั้งนี้ เพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ ให้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการกำหนดค่าจ้างแรงงาน สำหรับผู้ใช้แรงงาน ให้เหมาะสมและเป็นธรรม อย่างที่กราบเรียนไปแล้วว่าทุกคนต้องมีการพัฒนาตนเอง เพื่อแรงงานที่จะสูงขึ้นตามฝีมือ ตามความสามารถ ทั้งนี้ ลูกจ้างและแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติแล้ว สามารถจะยื่นหนังสือรับรองนี้ต่อนายจ้างเพื่อขอให้จ่ายค่าจ้างตามอัตราที่กำหนด ให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ การจ้างงานในตลาดแรงงาน และเป็นขวัญกำลังใจในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศ ทั้งนอกประเทศ

ขณะเดียวกัน ก็จะเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถคัดเลือกแรงงานฝีมือที่ได้มาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานสินค้า ลดการสูญเสียจากการผิดพลาดในกระบวนการผลิต และช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้จะได้สอดคล้องกับการผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ทั้งการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอยู่แล้ว (First S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน และลอจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง ชีวภาพ และเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตนั้น ทั้งนี้การกำหนดและการตรวจสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานดังกล่าวจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการที่จะให้อุตสาหกรรมแผนอนาคตของไทยนั้นเป็นที่สนใจของชาวโลก มีความน่าเชื่อถือ รัฐบาลนี้ก็จะพยายามเร่งส่งเสริมสะเต็มศึกษาประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระบบการศึกษาของไทยให้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะสร้างนักวิจัย นักพัฒนานวัตกรรมใหม่ นำมาสู่กระบวนการผลิตของประเทศต่อไปโดยเร็วอีกด้วย เราต้องผลิตเองบ้าง คิดเองทำเอง และหาตลาดให้ได้แข่งขันกับต่างประเทศ เพราะมันเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีราคาทั้งสิ้น

สัปดาห์หน้านั้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผมมีหลายเรื่องที่สำคัญกับสังคมไทยและคนไทย ที่จะต้องรับรู้และร่วมมือกันสำหรับสงกรานต์ในปีนี้ และปีต่อๆ ไป ต้องเป็นความร่วมมือของพวกเราทุกคน ในเรื่องแรกคือ มิติวัฒนธรรม วันที่ 13 เมษายนของทุกปี จะเป็นวันสงกรานต์ และเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งจะมีดอกลำดวนเป็นสัญลักษณ์ และวันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัว ผมอยากให้การเดินทางกลับบ้าน เป็นโอกาสรวมญาติ รวมครอบครัว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี รดน้ำดำหัวขอพรผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อจะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่อความอบอุ่น ความใกล้ชิดความสุขร่วมกันของครอบครัวที่บางครอบครัวต้องห่างเหินมานานด้วยการไปทำงานต่างภูมิลำเนา ตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติมา แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเองก็มีประเพณีที่ใกล้เคียงกัน แต่ทุกประเทศก็มีเอกลักษณ์ของตนเอง ทั้งเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา รัฐบาลนี้ก็มีกิจกรรมส่งเสริมกระชับความสัมพันธ์ ในการสร้างความเข้มแข็งสายใยทางวัฒนธรรม ทั้งรัฐบาลและประชาชนด้วย โดยเราเอาตัวเองก็ก็ดำรงไว้ซึ่งแก่นแท้ของวัฒนธรรมเดิม ที่้เน้การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประพรม น้ำคลายร้อน ไม่ปะแป้ง ไม่ล่วงเกินผู้หญิงเขา และก็ต้องแต่งกายด้วยผ้าพื้นบ้าน ไม่แต่งตัว ไม่สุภาพเรียบร้อย โป๊ ไม่อนาจาร ถูกจับทั้งหมด ฉะนั้นขอให้ระมัดระวังด้วย ขอให้มันสุภาพกว่าเดิม ผมเห็นแล้วที่ผ่านมา พ่อแม่ ก็ ร้องเรียนมาเยอะ ว่าปล่อยปละละเลยให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ ได้อย่างไร ไม่ว่าจะการแต่งกาย การเมาสุรา อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นที่น่าอับอายต่อชาวโลก สนุกก็จริง แต่เขาก็มองอีกอย่าง ประเทศไทย ทำไมเป็นแบบนี้ แต่งตัวไม่เรียบร้อย ผมว่ามันไม่ใช่ อยากให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยไมตรีจิต ด้วยรอยยิ้ม ด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น เพื่อให้เขามาสัมผัสวิถีไทย วัฒนธรรมไทย ที่งดงามและประทับใจในความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ผมมีความคาดหวังอย่างยิ่ง

ในเรื่องต่อไปในมิติสังคมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร ในการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน บริเวณท้องถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยการกวดขันวินัยจราจร ดูแลเครื่องหมายจราจร ทางลกัด จุดพักรถ จุดบริการประชาชน หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินและมีมาตรการยึดรถ กรณีเมาและขับ ทั้งนี้เราต้องการยกระดับการสร้างความปลอดภัยบนถนนของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานสากลและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน วาระประเทศไทยปลอดภัย เพราะทุกชีวิตมีค่า มนุษย์้เป็นทรัพยากรของประเทศที่ประเมินค่าไม่ได้ ของประเทศด้วย ของครอบครัวด้วย บุตรหลาน พ่อแม่ทั้งสิ้น และส่วนสำคัญที่สุด ปลูกฝังจิตสำนึก และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน อย่างมีวัฒนธรรม มีน้ำใจ ไม่ประมาท คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อก เมาไม่ขับ พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมร่างกายและตรวจสุขภาพรถให้พร้อม และเคารพกฎจราจร ที่จะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน อย่าไปคาดหวัง กฎหมายจะทำให้ทุกอย่างปลอดภัยได้ มันต้องอยู่ที่จิตสำนึกของบทุกคน ทั้งผู้ที่ขับรถ ผู้ที่นั่งรถ ต้องร่วมมือกัน ผมเห็นมีการพูดจา บ่นถึง การที่ชาวต่างประเทศ มาขับรถในประเทศไทย ตามพื้นที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ แล้วบอกว่า ขับรถไม่สุภาพ เรียบร้อย ขับรถอันตรายต่าง ๆ ผมให้กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบไป เขาบอกว่า อยู่บ้านเขา เขาเข้มงวดมาก พอมาที่นี่ รู้สึกว่าประเทศไทยสบาย เขาก็เลย ขับยังไงก็ได้ ผมอายเขานะ เวลาเขาตอบมาแบบนี้ ฉะนั้นเราก็ต้องทำตัวของเราเป็นตัวอย่างด้วย แล้วเราจะไปคาดหวังอะไรกับคนอื่นเขาล่ะ ถ้าตัวเราเองยังแซงซ้ายแซงขวา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดน่ะ อันตรายที่สุด ทุกปีตายเยอะมาก มอเตอร์ไซค์ ไม่ว่าจะสมอลไบค์ บิ๊กไบค์ อะไรก็แล้วแต่ ทำให้มันดีก็แล้วกัน ชีวิตท่านเอง ก็อยู่กับมือท่าน อยู่กับตัวท่าน สติปัญญาของท่าน ครอบครัวก็จะได้ไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้อีก ทำงานศพกันอีก

ในปีนี้รัฐบาลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย มอบของขวัญ ให้ความดูแลประชาชนด้วยการประกาศเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เช่น ประกันภัยรถภาคบังคับ เช่น รัฐบาลเดิม 5 หมื่นบาทต่อคน เพิ่มเป็น 8 หมื่นบาทต่อคน แต่ไม่ใช่ก็ดีนะ ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ เดิม 2 แสนบาทต่อคน เป็น 3 แสนบาทต่อคน โดยไม่มีการเพิ่มเบี้ยประกันภัย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ทั้งกรมธรรม์ประกันภัยเดิมและใหม่ นอกจากนั้น รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัว ไม่ทิ้งภาระไว้ข้างหลัง ด้วยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์สุขใจ ไมโครอินชัวรันส์ ก็มีเพียงเบี้ยประกันภัย 100 บาท คุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิตสูงสุดถึง 1 แสนบาท เป็นระยะเวลา 1 ปี พี่น้องสามารถซื้อประกันภัยได้ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 30 เมษายน 2559 ก็มีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา ธนาคารออมสิน และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน 1186 แต่ไม่ใช้ดีกว่านะ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ท่านก็ไม่ต้องใช้บริการ

เรื่องต่อไปคือเรื่องทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลก็มีมาตรการทางภาษีเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 9-17 เมษายนนี้ ให้สามารนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในการใช้จ่าย จากค่าอาหาร แพคเกจทัวร์ และที่พัก โรงแรมในประเทศ มาหักลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ เงินทองไม่รั่วไหล และสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้กับโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ผู้ผลิตต่างๆ เหล่านี้ และนำเข้าสู่ระบบภาษี การจ้างงานต่างๆก็ไม่หยุดช้า เพราะถ้าเราไม่ใช้จ่ายกันเลย ภาคการผลิตก็มีปัญหาอีก รายได้เข้าประเทศก็แย่ลง ภาษีก็แย่ลง ทุกคนต้องใช้อย่างระมัดระวังเท่านั้นเอง มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย รายได้ประเทศเราจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นกว่าเดิม วันนี้ก็กวดขันเรื่องภาษีปีนี้อยู่แล้ว ปี 59 ต้องเสียภาษีให้ตรงทุกบริษัท ถ้าไม่ตรงก็ต้องถูกตรวจสอบย้อนหลัง ปี 59

ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้พี่น้องทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันครอบครัว ให้ใช้เวลากิน เวลาเที่ยว อยู่พร้อมหน้ากันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อจะสร้างความรักในครอบครัวโดยตรง และสร้างสังคมให้แข็งแรง ลดปัญหาสังคม ปัญหาความขัดแย้งในทางอ้อมด้วย

ในส่วนของมิติสิ่งแวดล้อม ผมอยากให้สงกรานต์นี้ที่ไทยเรา และชาวโลก กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง เราก็ต้องนำมาคิดด้วยมันจะเป็นวิกฤตที่เราอาจจะนำไปสู่โอกาสได้ ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ ถึงคุณค่าของน้ำทุกหยด เพราะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดต่อสิ่งมีชีวิต เป็นห่วงโซ่อาหาร และระบบนิเวศ ผมอยากให้เล่นอย่างประหยัด น้ำเรามีน้อย แต่ก็ให้สนุกแล้วกัน สามารถรักษาสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยได้ อันงดงาม ช่วยกันคิด แล้วก็คิดต่อไปว่า จะน้อมนำแนวทางบริหารจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ชาวโลกยกย่องอยู่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในทุกพื้นที่ของประเทศ

ข้าราชการและชาวบ้านต้องเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา รู้จักเก็บข้อมูลแหล่งน้ำของจนเอง รู้ว่าฝนจะมาเมื่อใด ทางเดินน้ำเป็นอย่างไร วางแผนการใช้น้ำตลอดทั้งปีแต่ละพื้นที่ เตรียมรับ จะได้ไม่แล้งในช่วงปลายๆ หรือปีต่อไป ต้องเตรียมการของตัวเองไว้ด้วย ด้วยการดูแลศึกษาจากรูปแบบในโทรทัศน์ที่ช่อง 11 ช่อง 5 ผมก็ให้แพร่ไปเยอะแล้ว ด้วยการบริหารจัดการน้ำในการปลูกพืชเหล่านี้ กรุณาดูบ้างถ้ามีเวลาจากความบันเทิงแล้ว

ผมเองก็ได้อ่านเอกสารจากต่างประเทศ เช่น อิสราเอล เขาก็ได้เขียนหนังสือมาเล่มหนึ่ง เขาก็พูดถึงว่าการใช้น้ำ หรือทำให้น้ำไม่ขาดแคลนทำได้อย่างไร เขาเป็นประเทศที่มีทะเลทรายทั้งนั้น เขาใช้เวลาในการคิดเรื่องเหล่านี้มา 70 ปีแล้ว เรื่องน้ำ วันนี้เขาเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำในการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดผลอย่างสูงสุด เขาสามารถนำน้ำที่ใช้แล้วมาใช้ได้ถึง 85 % ให้กลับมาใช้ใหม่ในภาคการเหกตรได้ หรือมีการตั้งโรงงานสกัดน้ำทะเลมาทำน้ำจืด สามารถดื่มกินได้ 121 ล้านลุกบาศก์เมตรต่อปี ด้วยต้นทุนระดับต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 0.60 ดอลลาร์ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งวันนี้เรายังไม่มีการ เรื่องน้ำการเกษตร ไม่ได้มีการเก็บเงินเก็บทองอะไรกันเลย มีเฉพาะน้ำประปา ฉะนั้นวันนี้เราต้องให้ความสำคัญ ถ้าผมคุยกับหลายๆประเทศเขาบอกว่าน้ำประเทศไทยยังถูกอยู่เลย น้ำดื่ม ทั้งที่เราบอกว่ามันแพงนะ น้ำขวด เขาบอกว่าบ้านเขาขวดละ 100-200 ทุกคนต้องใช้น้ำอย่างประหยัด ทุกคนรู้คุณค่าของน้ำ อิสราเอลเขาบอกว่าน้ำเป็นสิ่งที่มีราคาสูงสุดเลย มากกว่าอย่างอื่นที่สุดในโลก แต่ทุกคนมองว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าถูกที่สุด วันนี้ต้องให้ความสำคัญแล้วนะ น้ำทุกหยด เราต้องนำกลับมาใช้ให้ได้ และใช้อย่างประหยัด ใช้น้ำให้ถูกประเภทการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอุปโภคบริโภค เรื่องของการเกษตร รวมทั้งการรักษาระบบนิเวศของเราด้วย คือน้ำเค็มเข้ามาในแผ่นดินมากขึ้นๆ ทุกปี เพราะว่าน้ำที่จะไหลลงไปจากเขื่อน จากอะไรที่มันน้อยลง มันก็ดันน้ำทะเลออกไปไม่ได้ บางพื้นที่ก็ทำการประมงน้ำเค็มในพื้นที่ตอนใน แล้วก็ขนน้ำเข้ามาเลี้ยง เกลือมันก็ซึมไปเรื่อยๆ อันนี้สำคัญมากเลยนะ อย่าคิดว่ามันไม่สำคัญนะ

เราก็ให้ความสำคัญ ติดตามเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยในทุกกระบวนการที่เกี่ยวกับน้ำ เพื่อเป็นการประหยัด อนุรักษ์น้ำในอนาคต

ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ เรามีทั้งขนาดใหญ่ คือของประเทศ เป็นภูมิภาค มีของประชาชนในท้องถิ่นด้วย ติดตามด้วย มีผลสำเร็จหลายอย่างด้วยกันในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนเขาเรียนรู้แล้ว

อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการขุดลอกในพื้นที่บางพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ก็ฝากคณะกรรมการจัดการน้ำช่วยดูด้วยว่าจะทำตรงไหนได้บ้าง นี่ผมได้รับการเรียกร้องจากประชาชน จาก อปท.มา ก็ลองดูแล้วกัน ยังไงก็ตามก็อย่าให้มันมีปัญหากับระบบนิเวศด้วย หลักการก็มี วิชาการก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ในทางปฏิบัติมันทำได้/ไม่ได้ ก็ว่ากันไป ไม่งั้นขัดแย้งกันหมดแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นสักอย่าง ไปหาข้อเท็จจริงให้ได้ อันไหนทำได้ ทำไป ปรับงบประมาณที่มีอยู่ ทำให้มันคุ้มค่าก็แล้วกัน แล้วก็โปร่งใส

ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ เราต้องการจะปลูกฝันกระบวนการคิด กระบวนการทำงาน ที่จะต้องมีการบูรณาการ มีการประสานสอดคล้องกันในทุกมิติ ไม่ว่าจะคน เงิน และแผนงานโครงการต้องสอดคล้องกันส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นนะครับ งบประมาณต่างๆ ต้องสอดประสานกันให้ได้ในทุกปัญหาของประเทศ เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มตั้งแต่หลังสงกรานต์ เราก็ต้องสร้างแนวทางแก้ปัญหายั่งยืน อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถทำกันเองได้ในแนวทางที่เขาต้องการ

เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะย้ำเตือนก็คือ เราให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันก่อนก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมเยือนพี่น้อง ผมเองก็อยากไป มันปัญหายังเยอะอยู่ ก็พยายามจะหาเวลาโอกาสไป แต่ไม่เป็นไรผมส่งใจถึงท่านทุกวันถึงผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่อะไรทุกท่าน และท่านรองนายกฯ ท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้อยู่แล้ว

เรื่องสำคัญวันนี้ที่อยากจะเรียนก็คือว่า เราจะต้องเร่งดำเนินการในเรื่องของการร่วมมือในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประชาชน ในทุกมิติว่าจะทำยังไงให้มันปลอดภัย ขณะที่ทุกคนยังขัดแย้งกันอยู่ เห็นไม่ตรงกันมันไปไม่ได้ ต้องหาสิ่งที่ตรงกัน และทำไปก่อน อันไหนที่มันยังไม่ตรงก็หยุดไป และเดี๋ยวค่อยทำอีกที ทำนองนี้ทุกเรื่อง ไม่อย่างนั้นติดหมดประเทศไทยเป็นแบบนี้

ในเรื่องที่ 2 คือเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ ข้าราชการต่างๆ ทั้งหมด เหล่านี้ต้องทำงานด้วยความชัดเจน ระมัดระวัง และมีความยับยั้งชั่งใจ อย่างไรก็ตามผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ ข้าราชการก็เสี่ยงภัยอันตราย เพราะฉะนั้นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประชาชนก็ต้องเขาใจ เขาก็มีสิทธิในการป้องกันชีวิตตัวเขาเองเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเออ ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธต่อเขาได้แต่เพียงฝ่ายเดียว มันก็ไม่ได้ ถ้าไม่ถืออาวุธมา ไม่ใช้อาวุธต่อเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ทำอะไรอยู่แล้ว ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันติดกฎหมาย ก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาด้วย

เรื่องของการพัฒนาผมได้สั่งการไปแล้ว ให้มีการพัฒนาในทุกมิติอย่างเร่งด่วน มีการอนุมัติงบประมาณไปทำถนนอีกจำนวนมากพอสมควร สำหรับการพัฒนาในเรื่องของการจะลงทุน เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องวัฒนธรรมอะไรต่างๆ ก็แล้วแต่ ทั้งนี้มันมีอย่างเดียว 1.มันไม่ปลอดภัย ผมบอกใครๆ ก็พร้อมจะมา พร้อมจะไป เขาถามว่าปลอดภัยหรือยัง ผมรับรองเขาได้ไหมอะไรทำนองนี้ มันอยู่ที่ท่านเอง ท่านรับรองเขาเองได้ไหมล่ะประชาชนในภาคใต้ เพื่อความแข็งแรงก็ต้องออกมา ถ้าบอกว่ารักประชาชนจริง ก็ต้องหลบทันเพราะมันทำให้ประชาชนนี่ยากจน พื้นที่ก็ปลอดภัยแล้วมันจะไปยังไงล่ะต่อไปวันหน้า ผมถามท่านซิ

เพราะฉะนั้นผู้ก่อเหตุรุนแรงหยุดเถอะครับ ในส่วนของการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ หรือภาคใดก็ตาม มีความสำคัญเท่าเทียมกันนั่นแหละ ภาคใต้อาจจะลำบากหน่อย เพราะว่ามีการศึกษาบางอย่างก็เป็นการสอนศาสนา เราจำเป็นต้องสอนหลักสูตรให้ได้ และนำมาสู่การพัฒนาประเทศ ก็ไม่ได้ขัดแย้งถ้าท่านจะเรียนศาสนาไปด้วย แต่ท่านก็น่าจะเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งของรัฐไปด้วย เพื่อจะไปพัฒนาด้วยกัน ไม่งั้นไม่ทันกันหรอก ก็อยากจะให้เร่งการศึกษา เร่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผมก็ให้กระทรวงศึกษาฯ ดูแลอยู่แล้ว เรื่องกีฬา เรื่องอะไรต่างๆ เหล่านี้ก็ต้องเพิ่มเติมขึ้น

ในส่วนของความเท่าเทียม และเป็นธรรม การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เหล่านี้ผมก็พยายามที่จะกำชับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนเลยนะ ว่าทำยังไงที่จะให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของเราให้ได้ ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้หรอก ทั้งประเทศเลย เพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกัน ต้องลดอัตตาตัวเองลงทั้งหมด ผมบอกแล้วต้องปรับทุกคน ทุกส่วนเข้าหากันให้ได้

อีกประการหนึ่ง คือ อย่าให้ใครมาใช้ประโยชน์จากกำลังของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ติดอาวุธ แล้วอีกพวกเอาไปใช้ ผู้ก่อเหตุรุนแรงมาต่อสู้กัน แจ้งข่าวผิด ข่าวถูกมา ทำให้เกิดการใช้กำลังต่อกัน หรือไปให้ร้ายศัตรูคู่อาฆาตของตัวเอง ระหว่างตระกูลก็มีนะ นี่บอกทหาร นี่บอก ผกร. ก็แก้แค้นกันไปกันมาอยู่แบบนี้ ทหารก็ไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นขอให้ท่านช่วยด้วยนะครับ อย่าเลย เลิกทะเลาะกันเสียที อย่าให้ใครมาใช้ประโยชน์ได้โดยเด็ดขาด

เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือเรื่องการที่ผมมีคำสั่งปรับการดำเนินการในส่วนของ กอ.รมน.และ ศอ.บต. ผมต้องการให้ทั้งสองอย่าง ทั้งการเมือง และความมั่นคง เดินไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่แยกกันเดิน หรือว่าให้การเมือง หรือให้ทหารนำ เพราะว่ามันต้องไปด้วยกัน ทหารมีแต่อาวุธอย่างเดียว ถ้างบพัฒนาไม่เข้าไป ทหารก็ถูกชิงชังรังเกียจอยู่นั่นล่ะ เพราะฉะนั้นมันต้องไปด้วยกัน ทหารก็ชี้เป้าไป พัฒนาก็เข้าไป ดูแลความปลอดภัยให้ซึ่งกันและกัน ประชาชนก็เห็นการทำงานด้วยกัน ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ทั้งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายไปด้วย เรื่องการพัฒนาไปด้วย มันจะได้เข้าใจกันเสียที ไม่งั้นมันแยกกันเดินมาตลอด เพราะว่าแยกหน่วยงานไปแล้วไง ศอ.บต. กอ.รมน. ผมก็ไม่สามารถจะไปยุบ ไปรวมกันได้ เพียงแต่ว่าทำงานยังไงให้มันเกี่ยวข้องกันได้ ผมก็ทำเต็มที่นะ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันดูด้วย ช่วยกันทำ วันนี้ขอบคุณ ศอ.บต. กอ.รมน. ก็ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี มีการพัฒนาในหลายรูปแบบด้วยกัน และมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น

ในส่วนในเรื่องของการพูดถึงกระบวนการพูดคุยสันติสุข เห็นทุกคนก็คาดหวัง ผมก็คาดหวังนะ ทีนี้ประเด็นมันมีอยู่ว่า ฝ่ายเราพร้อมที่จะพูดคุยนะ ในเรื่องของสันติสุข ไม่ใช่สันติภาพ เพราะว่าไม่ได้รบกัน เป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมาย การทำอาชญากรรมร้ายแรง การใช้อาวุธสงครามเหล่านี้ ก็มองเป็นผู้ประกอบอาชญากรรม ก็มีวิถีทางในการที่จะเข้ามาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมตั้งเยอะแยะ มาตรา 21 ก็มี กระบวนการนำคนกลับบ้านก็มี ผมก็เลยสั่งการให้มีคณะทำงานทางกฎหมายให้ความเป็นธรรมของทุกคดีที่เขามีอยู่ ให้ความเป็นธรรมเขา สอบสวนให้เขา อะไรให้เขา แล้วก็มีรายที่ถูกลงโทษไปแล้ว ก็ดูซิว่าจะลดโทษอะไรได้บ้างหรือไม่ ถ้าเขาเป็นนักโทษทีดี ยอมรับความผิดแล้วอะไรเหล่านี้ มันเป็นโอกาสทั้งสิ้นนะ ถ้าไม่ทำวันนี้ ก็จะขัดแย้งกันอยู่ร่ำไปแล้วเราก็พัฒนาไม่ได้ แล้วก็ยากจนอยู่จะโทษใครได้ ทุกคนต้องช่วยกันประชารัฐ อย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำได้ อย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกเลย

ในเรื่องของการรับแจ้งเหตุอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ พร้อมรับฟัง ถ้าไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ก็ทำอะไรไม่ได้ อีกประการหนึ่งก็คือการร่วมรับฟังความคิดเห็น ผมก็บอกว่าให้ไปตั้งคณะทำงานขึ้นมาฟังทุกฝ่าย ก็ฟังฝ่ายผู้ก่อความรุนแรง อีกอันก็ฟังฝ่ายเรา ฟังฝ่ายเห็นต่างอะไรทำนองนี้ มีหลายคนไง มีหลายพวก ทั้งพวกประชาชนก็มี คณะผู้สันติภาพ เขาก็ไปพูดที่ประเทศเพื่อนบ้านเรา อันนั้นเรื่องการพูดคุยสันติภาพ กลุ่มก่อเหตุรุนแรงพูดในประเทศไทยไม่ได้ ผิดกฎหมาย พูดข้างนอก เราก็มีการประสานงานตลอด ทีนี่มีหลายกลุ่มไง หลายกลุ่มรวมกันไม่ได้ พอถึงเวลามาพูดกับเรา เรามีกลุ่มเดียวไง มีคณะทำงานชุดเดียว แต่เราแยกเป็นอนุกรรมการแต่ละฝ่าย ๆ มีหลายอย่างแล้วแต่ละฝ่ายเขาก็เดินหน้าของเขา เขาก็พูดคุยในทางไม่เปิดเผย ก็ไม่ได้มาในประเทศไทย ก็ทำทุกอย่าง คณะใหญ่รวมกันไม่ได้ ฝ่ายโน้น รวมกันไม่ได้ แล้วก็บอกว่าเราไม่พร้อม เราพร้อม ทั้งการเมือง การทหาร กฎหมาย เราพร้อมหมดเพียงแต่ว่าเราต้องอยู่เป็นประเทศไทยเท่านั้นเอง อย่างอื่นท่านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ นับถือศาสนาใด ก็แล้วแต่ ก็อยู่ในประเทศไทยได้ทั้งหมด ด้วยความเป็นสุข มีความสุขเท่าเทียมกัน เรายอมรับฟังความเห็นต่างทั้งหมด ก็อย่ากลัวเข้ามา

เรื่องของเกษตรแปลงใหญ่ ขอบคุณนะครับ วันนี้ก็ได้รับรายงานจากรัฐมนตรีเกษตร ว่ามีเกือบ 300 แปลงแล้ว เดิมเราคิดว่าจังหวัดละแปลง ๆ วันนี้มา 300 กว่าแปลง ขนาดหลายร้อยไร่ เป็น 1,000 ไร่ ก็มี รวมกันแล้ว ผมคิดว่านี่แหละ คือความสำเร็จ ความก้าวหน้าที่เหลือ ค่อย ๆ ทำ ถ้ายังไม่พร้อม ก็ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เขา อย่าให้มันเกินความต้องการ อย่าเพิ่งใช้น้ำมากมายจนเกินไปอีก เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ เกษตรแปลงใหญ่ แล้วผมได้มีโอกาส พบกับ อปท. เมื่อวันก่อนนี้ อปท. ก็ให้ความร่วมมือ ว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาประเทศและยอมรับสัญญากับผมไว้ว่า จะไม่นำพาประเทศไปสู่ความขัดแย้งอีก ผมถือว่าเป็นคำมั่นสัญญากับ อปท.ทั้งหมด ทั้งเทศบาล อบต. อบจ. ทั้งหมด สัญญากับผมไว้แล้ว สมาคมและสมาชิกทั้งหมด มาพบหลายพันคนเมื่อวันก่อน

เรื่องอื่นก็ต้องคอยติดตามไป คือถ้าไม่ฟังกันเลยมันก็ไม่รู้เรื่อง หรือฟังเฉพาะหัวแล้วไม่ฟังรายละเอียด มันก็ไม่รู้เรื่องอีก บางคนก็บิดเบือน บางคนก็ไม่เข้าใจ บางคนก็แกล้งไม่เข้าใจ ผมคิดว่าประชาชนเข้าใจนะ ผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคน ก็ขอให้ทุกคนนั้น เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ทั้งขาไปและขากลับ มีความสุข อย่าได้เจ็บป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิต อีกเลย ทั้งขาไปขากลับ อยู่ที่คนขับรถ อยู่ที่ผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ให้ทุกคนได้ใช้เวลากับสมาชิกในครอบครัวอย่างมีความสุขทุกคน และเดินทางกลับมาทำงานด้วยความปลอดภัยทุกคน สวัสดีครับ
กำลังโหลดความคิดเห็น