xs
xsm
sm
md
lg

ยกระดับ “สัตหีบ” เมืองต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว New Normal ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“สัตหีบ” เมืองต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว New Normal
ททท. จับมือพันธมิตร ยกระดับสัตหีบเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวและบริการในแนวทางของวิถีปกติใหม่ (New Normal) ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กองทัพเรือ และจังหวัดชลบุรี แถลงข่าวโครงการ “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” ชูสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบ เป็นต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการให้บริการในแนวทางของวิถีปกติใหม่ (New Normal) ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนให้ประชาชนกลับมาเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์ COVID-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้ว

บรรยากาศงานแถลงข่าวโครงการ “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal”
นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือและผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ และ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกันแถลงข่าว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบตรามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) ในประเภท นันทนาการ และ สถานที่ ท่องเที่ยว จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

- ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)

- พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย (เกาะแสมสาร) ภายใต้การดูแลของกองเรือยุทธการ (กร.)

- ศูนย์บริการหาดทรายแก้ว ภายใต้การดูแลของโรงเรียนชุมพล

- หาดนางรำ-หาดนางรอง ภายใต้การดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)

หาดนางรำ - หาดนางรอง  ได้รับตรามาตรฐาน SHA
ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ วิถีความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยในระยะแรกของการแพร่ระบาด กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดตั้ง State Quarantine ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง และดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้แก่ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิตาลี สหรัฐอเมริกา และกลุ่ม 17 ประเทศที่มีความเสี่ยง ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา

โดยกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำหน้าที่ดูแลผู้เดินทางเป็นอย่างดีประดุจญาติพี่น้อง จนถือได้ว่าเป็น State Quarantine แห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นได้นำแนวทางการบริหารจัดการไปปฏิบัติตามอีกด้วย

ต่อมาในช่วงก่อนมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ที่อนุญาตให้สถานที่ท่องเที่ยวกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรของกองทัพเรือ พร้อมด้วย ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการรองรับ และดูแลนักท่องเที่ยวตามวิถีปกติใหม่ New Normal ที่รัฐบาลกำหนด เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ได้รับตรามาตรฐาน SHA
อีกทั้งประชาสัมพันธ์สร้าง การรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้อันจะช่วยฟื้นฟูและกระตุ้น เศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการ “สัตหีบเมืองต้นแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” จึงเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างมาตรฐานด้านสุขอนามัยในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี ที่มีการกำหนดและตรวจสอบรูปแบบ การให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทาง New Normal อย่างจริงจังและต่อเนื่องSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...