xs
xsm
sm
md
lg

xbox

“พาณิชย์”ช่วยคนตัวเล็กทำธุรกิจ ดันเกษตรกร-รายย่อยขายออนไลน์ ปรับโฉมโชวห่วย-พัฒนาธุรกิจบริการ
“พาณิชย์”ช่วยคนตัวเล็กทำธุรกิจ ดันเกษตรกร-รายย่อยขายออนไลน์ ปรับโฉมโชวห่วย-พัฒนาธุรกิจบริการ
 
ผ่านมาแล้วกว่าครึ่งปี ที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายการทำงานในปี 2564 ให้กับกรมต่าง ๆ ของกระทรวงพาณิชย์รับไปปฏิบัติ โดยมีนโยบายเร่งด่วนรวม 14 ข้อ ได้แก่ ประกันรายได้ , ลดค่า
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กรมพัฒน์ฯ ลงนาม MOU กับ AWC ช่วยผู้ประกอบการมีที่ขายสินค้าออฟไลน์ออนไลน์
กรมพัฒน์ฯ ลงนาม MOU กับ AWC ช่วยผู้ประกอบการมีที่ขายสินค้าออฟไลน์ออนไลน์
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงนาม MOU กับ “แอสเสท เวิรด์ คอร์ป” หรือ AWC ผู้บริหารศูนย์ค้าส่งเออีซี เทรดเซ็นเตอร์ ร่วมมือผลักดันผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย ให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ประเดิมเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายอาหาร
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ