xs
xsm
sm
md
lg

sparks

'กลุ่มนักวิจัยจีน'ยัวะ  'สถาบันวิชาการสหรัฐฯ'กีดกัน'นักวิทยาศาสตร์หัวเว่ย'
'กลุ่มนักวิจัยจีน'ยัวะ 'สถาบันวิชาการสหรัฐฯ'กีดกัน'นักวิทยาศาสตร์หัวเว่ย'
 
สหพันธ์คอมพิวเตอร์จีน ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิจัยที่ตั้งสำนักงานอยู่ในกรุงปักกิ่ง ประกาศระงับการติดต่อสื่อสารกับแผนกสิ่งพิมพ์ของสถาบัน IEEE ที่สั่งห้ามลูกจ้างพนักงานของหัวเว่ยทำหน้าที่เป็นผู้รีวิวบทความงานวิจัยซึ่งส่งมาให้พิจารณาตีพิมพ์
 

ต่างประเทศ