xs
xsm
sm
md
lg

Ragnarok

ททท.จับมือบริษัทเกม Ragnarok ต่อยอดโปรโมตเมืองท่องเที่ยวไทย ชู"อยุธยา"เป็นฉากในเกม
หลังผู้บริหารจากบริษัท ผู้พัฒนาเกม Ragnarok Origin ที่มี Active user ทั่วโลกประมาณ 50 ล้านคน เข้าพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อม นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือถึง