xs
xsm
sm
md
lg

FORD

เส้นทางศรีวิชัย : เครือข่ายทางการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทะเลใต้ยุคโบราณ ตอน ข้อถกเถียงในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับสมาพันธรัฐศรีวิชัย
สมาพันธรัฐศรีวิชัยต่างจากอาณาจักรอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะมีหลักฐานทางสถาปัตยกรรมน้อย มีศิลาจารึกกระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนน้อย การที่มีหลักฐานทางวัตถุน้อยทำให้นักวิชาการประสบปัญหาในการเข้าใจอารยธรรมศรีวิชัย