xs
xsm
sm
md
lg

เบทาโกร

‘เบทาโกร’ ยกระดับความใส่ใจรับวิถีชีวิต นิว นอร์มอล ผ่านโครงการ BETAGRO #recover19
‘เบทาโกร’ ยกระดับความใส่ใจรับวิถีชีวิต นิว นอร์มอล ผ่านโครงการ BETAGRO #recover19
 
เครือเบทาโกร ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารคุณภาพชั้นนำของประเทศไทย ส่งความห่วงใยพนักงานผ่านโครงการ ‘BETAGRO #recover19 #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน’ มอบหน้ากากคุณภาพแก่พนักงานกว่า 33,000 คนทั่วประเทศ รับวิถีชีวิตใหม่ ตอกย้ำมาตรการป้องกันโคว
 

Green Innovation & SD

เบทาโกร เดินหน้าขยายโครงการ BETAGRO #recover19 เฟส 2 ตั้งเป้า “ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคุณภาพ 100,000 กิโลกรัม สู่ชุมชนทั่วประเทศ”
เบทาโกร เดินหน้าขยายโครงการ BETAGRO #recover19 เฟส 2 ตั้งเป้า “ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคุณภาพ 100,000 กิโลกรัม สู่ชุมชนทั่วประเทศ”
 
เครือเบทาโกร ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารคุณภาพชั้นนำของประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสายธาร เดินหน้าขยายโครงการ ‘BETAGRO #recover19 #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน’ ตั้งเป้าส่งมอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคุณภาพกว่า 100,000 กิโลกรัม สู่ชุมชนทั่วประเทศ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

เบทาโกรมอบอาหารคุณภาพ 30,000 กิโลกรัม หนุนบุคลากรทางการแพทย์
เบทาโกรมอบอาหารคุณภาพ 30,000 กิโลกรัม หนุนบุคลากรทางการแพทย์
 
เครือเบทาโกร นำโดย วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร เดินหน้าส่งมอบวัตถุดิบอาหารสดแช่แข็งกว่า 30,000 กิโลกรัม ผ่านโครงการ BETAGRO #recover19 #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ให้แก่ 25 โรง
 

Celeb Online

เบทาโกรร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19  ชูโครงการ #recover19 #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ‘มอบอาหารคุณภาพให้บุคลากรทางการแพทย์ 22 โรงพยาบาล’
เบทาโกรร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 ชูโครงการ #recover19 #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ‘มอบอาหารคุณภาพให้บุคลากรทางการแพทย์ 22 โรงพยาบาล’
 
เบทาโกร ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารคุณภาพชั้นนำของประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยมากขึ้น ในราคาที่เป็นธรรม เปิดตัวโครงการเฉพาะกิจ ‘BETAGRO #recover19 #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยก
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ธ.ออมสิน จับมือ เบทาโกร เพิ่มศักยภาพยกระดับอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย
ธ.ออมสิน จับมือ เบทาโกร เพิ่มศักยภาพยกระดับอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย
 
ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด มหาชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับอาชีพผู้ประกอบการ
 

SMEs

เบทาโกรยกเสาเอกโรงงานแปรรูปไก่แห่งใหม่ จ.มหาสารคาม
เบทาโกรยกเสาเอกโรงงานแปรรูปไก่แห่งใหม่ จ.มหาสารคาม
 
ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการเครือเบทาโกร (ขวา) พร้อมด้วย นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธียกเสาเอกโรงงานแปรรูปไก่มหาสารคาม บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเนื้อไก่สดคุณภาพและได้มาตรฐาน แห่งที่ 5 ของเครือฯ กำลังการผลิต 40,000 ตัวต่อวัน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ณ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 

Green Innovation & SD

เบทาโกรผนึกม.ขอนแก่นลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่อยอดนวัตกรรมวิจัยแมลงกินขยะอินทรีย์
เบทาโกรผนึกม.ขอนแก่นลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่อยอดนวัตกรรมวิจัยแมลงกินขยะอินทรีย์
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร จับมือคณะเกษตรฯ มข. เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแมลงอย่างจริงจัง เปิดโรงเรือนต้นแบบศึกษาวิจัยแมลงกินขยะอินทรีย์ (Black Soldier Fly) เพื่อขจัดขยะจากโรงงานแปรรูปอาหาร และต่อยอดเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงเพื่อผลิตอาหารสัตว์ และเพิ่มมูลค่าสร้างประโยชน์ด้านอื่นในอนาคต
 

Green Innovation & SD

เบทาโกร-มข. เปิด “โรงเรือนต้นแบบวิจัยและผลิตแมลงอุตสาหกรรม”แห่งแรกของไทย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
เบทาโกร-มข. เปิด “โรงเรือนต้นแบบวิจัยและผลิตแมลงอุตสาหกรรม”แห่งแรกของไทย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
เครือเบทาโกร ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำพิธีเปิด “โรงเรือนต้นแบบวิจัยและผลิตแมลงอุตสาหกรรม” แห่งแรกของประเทศไทย เพาะเลี้ยง Black Soldier Fly เพื่อขจัดขยะอินทรีย์ สร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมแมลง และพัฒนาเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ณ หมวดแมลงอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร ทำพิธีเปิด พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หัวหน้าโครงการ) และนายสัตวแพทย์รุจเวทย์ ทหารแกล้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร ทีมนักวิจัย รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
 

Green Innovation & SD

เครือเบทาโกรร่วมยกระดับการท่องเที่ยวลพบุรีสนับสนุนงาน โอชะ ณ ละโว้
เครือเบทาโกรร่วมยกระดับการท่องเที่ยวลพบุรีสนับสนุนงาน โอชะ ณ ละโว้
 
นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ส านักกิจการเพื่อสังคม (ขวา) ร่วมเปิดงาน โอชะ ณ ละโว้ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ซ้าย) เป็นประธานในพิธี เพื่อยกระดับจังหวัดลพบุรี ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารตามรอยประวัติศาสตร์ (Gastronomy Tourism) ซึ่งเครือเบทาโกรสนับสนุนเนื้อหมู เนื้อไก่ คุณภาพ เป็นวัตถุดิบสำหรับสุดยอดเชฟระดับประเทศร่วมกับเชฟชุมชนในการรังสรรค์เมนูพิเศษ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ณ บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้
 

Green Innovation & SD

เครือเบทาโกรคว้า Superbrands Thailand 2018
เครือเบทาโกรคว้า Superbrands Thailand 2018
 
นางประถิมา อุเทนพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการตลาด กลุ่มธุรกิจอาหารเครือเบทาโกร เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล สุดยอดแบรนด์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 หรือ Superbrands Thailand 2018 จากนายปรีชา แก่นพรม ผู้อำนวยการ ซุปเปอร์แบรนด์ประเทศไทย องค์กรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกด้านคุณภาพ เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ตอกย้ำความสำเร็จของเครือเบทาโกรในฐานะแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากล ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
 

Green Innovation & SD

เครือเบทาโกรสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ Honda LPGA Thailand 2019
เครือเบทาโกรสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ Honda LPGA Thailand 2019
 
นายชยานนท์ กฤตยาเชวง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏอบัติการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเครือเบทาโกร (ขวาสุด) ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานแข่งกอล์ฟสตรีรายการ Honda LPGA Thailand 2019 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกอล์ฟ สยามคันทรีคลับ พัทยา โอลด์ คอร์ส เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในฐานะที่เครือเบทาโกรเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้
 

Green Innovation & SD

หยุดทรมานแม่หมู!? “เบทาโกร-ซีพีเอฟ”ให้คำมั่นเปลี่ยนวิธีเลี้ยงจาก“ยืนซอง”เป็น“รวมกลุ่ม” สร้างชีวิตแบบใหม่ภายในปี2570
หยุดทรมานแม่หมู!? “เบทาโกร-ซีพีเอฟ”ให้คำมั่นเปลี่ยนวิธีเลี้ยงจาก“ยืนซอง”เป็น“รวมกลุ่ม” สร้างชีวิตแบบใหม่ภายในปี2570
 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ถือเป็นแหล่งที่ “ทรมานสัตว์” มากที่สุด เพราะตลอดวงจรชีวิตของสัตว์นับ 7 หมื่นล้านตัวทั่วโลกที่ถูกเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารล้วนต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ทรมานที่ไม่อาจเอื้อนเอ่ย โดยเฉพาะ “แม่หมู” ในฟาร์มเลี้ยง ซึ่งมีจำนวนมากถึง 1.4 หมื่นล้านตัวทั่วโลก และถือว่าเป็นฟาร์มที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ทุกช่วงชีวิตของพวกมันตั้งแต่ลืมตาดูโลกจนกระทั่งกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต้องก้มหน้าใช้ชีวิตในคอกแคบๆ ที่มืดทึบ อากาศไม่ถ่ายเท ทั้งชีวิตไม่มีสิทธิ์ฝันว่าจะลุกเดินไปไหน เพราะแค่จะเดินกลับตัวยังไม่มีโอกาส
 

Green Innovation & SD

51 ปี เครือเบทาโกร Uncompromising Quality (be…continued)
51 ปี เครือเบทาโกร Uncompromising Quality (be…continued)
 
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือเบทาโกร ร่วมกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 51 ปี เครือเบทาโกร ภายใต้แนวคิด “Uncompromising Quality (be…continued)” เพื่อก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นด้านคุณภาพในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
 

Green Innovation & SD

ยกมาตรฐานชีวิตชุมชน! เบทาโกรขยายผลโมเดล HAB สร้าง 17ต้นแบบ
ยกมาตรฐานชีวิตชุมชน! เบทาโกรขยายผลโมเดล HAB สร้าง 17ต้นแบบ
 
เบทาโกรจับมือ ศธ. มท. และ 11 สถาบันอุดมศึกษา ขยายผลช่องสาริกาโมเดล ชูแนวทาง HAB การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม 5 ด้าน “เศรษฐกิจ-สุขภาพ-สิ่งแวดล้อม-สังคม-การศึกษา” สร้างชุมชนต้นแบบที่มีคุณภาพชีวิตดี 17 พื้นที่ ใน 12 จังหวัด ผ่านเครือข่ายปฏิบัติการทางสังคม
 

Green Innovation & SD

เครือเบทาโกรจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
เครือเบทาโกรจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
 
ดร.อารยัน ตระหง่าน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักยุทธศาสตร์องค์กร เครือเบทาโกร นำพนักงานเครือเบทาโกรกว่า 70 คน จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ในไร่ของพ่อ” โดยร่วมปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ซึ่งเครื
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

[ข้อมูลที่ถูกลบ]
“เบทาโกร” ลงทุน 1 พันล้านบาท สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งใหม่
“เบทาโกร” ลงทุน 1 พันล้านบาท สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งใหม่
 
“เบทาโกร” ยกเสาเอกโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งใหม่และแห่งแรกแบบเต็มรูปแบบของเครือฯ ใน จ.ลพบุรี รองรับปริมาณความต้องการในประเทศที่ขยายตัวและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มุ่งเน้นอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตตามหลักความปลอดภัยด้านอาหาร มาตรฐานโรงงานระดับสากล พร้อมเดินเครื่องผลิตต้นปี 59
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

เครือเบทาโกรร่วมแถลงข่าวสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2015
เครือเบทาโกรร่วมแถลงข่าวสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2015
 
นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร (ที่ 2 จากขวา) ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟสตรี ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2015 ในฐานะที่เครือเบทาโกรให้การสนับสนุนการแข่งขัน ร่วมกับนายพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

แดเนียล รัสเซล “เผือก” เพื่อปกป้องผลประโยชน์ไอ้กัน
แดเนียล รัสเซล “เผือก” เพื่อปกป้องผลประโยชน์ไอ้กัน
 
คงไม่มีคำใดเหมาะสมเท่ากับคำว่า “เผือก” สำหรับพฤติกรรมความเคลื่อนไหวในประเทศไทยของ “นายแดเนียล รัสเซล” ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกอีกแล้ว เพราะไม่สามารถมองเป็นอื่นใด
 

ผู้จัดการรายวัน

“เสี่ยโอน”เดินหน้าปั้น “ลำพูน วอร์ริเออร์” ดึงสปอนเซอร์-สร้างแฟนคลับเต็มสูบ
“เสี่ยโอน”เดินหน้าปั้น “ลำพูน วอร์ริเออร์” ดึงสปอนเซอร์-สร้างแฟนคลับเต็มสูบ
 
ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - เสี่ยโอน-อนุสรณ์ วงศ์วรรณ” แม่ทัพใหญ่ ราชันโคขาว-ลำพูน วอร์ริเออร์” ทีมดิวิชัน 2 ภาคเหนือ เปิดโต๊ะสร้างแฟนคลับ มั่นใจเกมแรกบุกไปชิงแต้มจากรัง สิงโตแดง-นครสวรรค์ เอฟซี” ได้แน่
 

ภูมิภาค