xs
xsm
sm
md
lg

เน้นพลังงานหมุนเวียน

EGCO-RATCHโหมบุกพลังงานทดแทน อัดกระสุนพร้อมลุยปี65 รวม4.5 หมื่นล.
EGCO-RATCHโหมบุกพลังงานทดแทน อัดกระสุนพร้อมลุยปี65 รวม4.5 หมื่นล.
 
ธุรกิจไฟฟ้าเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบไม่มากนักจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่าน จะเห็นได้จากผลการดำเนินงานบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าที่เติบโตสูงขึ้นในช่วง 2 ปีนี้ ทำให้มีหลายบริษัทแตกไลน์ธุรกิจหันมาลงทุนธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น มอ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

GULFกางแผนลงทุน10ปีทุ่ม7.4 หมื่นล. เน้นพลังงานหมุนเวียนเพิ่มสัดส่วนเป็น30%ในปี73
GULFกางแผนลงทุน10ปีทุ่ม7.4 หมื่นล. เน้นพลังงานหมุนเวียนเพิ่มสัดส่วนเป็น30%ในปี73
 
GULF ตั้งงบลงทุน 10 ปีข้างหน้า 74,000 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจ ส่วนใหญ่ใช้ลงทุนพลังงานหมุนเวียนถึง 62%คิดเป็นวงเงิน 46,000ล้านบาท เพื่อให้สอดรับเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนจาก7%เป็นไม่ต่ำกว่า30%ในปี2573 อัดงบลงทุนปีหน้า
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

EGCOลั่นปี65เพิ่มผลิตไฟฟ้ากว่า1พันMW เล็งM&Aพลังงานหมุนเวียนในตปท.
EGCOลั่นปี65เพิ่มผลิตไฟฟ้ากว่า1พันMW เล็งM&Aพลังงานหมุนเวียนในตปท.
 
ผลิตไฟฟ้าปรับเป้าตั้งเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่กว่า 1,000เมกะวัตต์ในปี65 เน้นลงทุนพลังงานหมุนเวียน เล็งเจาะตลาดไฟฟ้าที่สหรัฐฯเพิ่มเติม หลังถือหุ้นใน “เอเพ็กซ์” มั่นใจปี65 โกยกำไรโตในอัตราใกล้เคียงปีนี้ มาจากธุรกิจไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแล
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ