xs
xsm
sm
md
lg

หน้าที่ผู้ป่วย

เรียกร้องแต่สิทธิ ไม่ต้องการทำหน้าที่ นิสัยคนไทยหรือนิสัย NGO แอบอ้างผู้ป่วย?
เรียกร้องแต่สิทธิ ไม่ต้องการทำหน้าที่ นิสัยคนไทยหรือนิสัย NGO แอบอ้างผู้ป่วย?
 
ประเทศไทยเต็มไปด้วยนักร้อง ในที่นี้คือนักเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ แต่ก็ต้องยอมรับว่า ระบบราชการไทยโดยเฉพาะในอดีต ไม่ได้ใส่ใจต่อสิทธิของประชาชนเลย แต่พอยุค Digital disruption และ Social media มา หากราชการทำอะไรที่เป็นการละเมิดสิทธิของป
 

ผู้จัดการรายวัน

แพทยสภายันประกาศ 10 หน้าที่ผู้ป่วย ไม่ใช่ กม. ไม่มีผลต่อคดีทางการแพทย์ ไม่มีบทลงโทษ
แพทยสภายันประกาศ 10 หน้าที่ผู้ป่วย ไม่ใช่ กม. ไม่มีผลต่อคดีทางการแพทย์ ไม่มีบทลงโทษ
 
แพทยสภา ยันประกาศ 10 หน้าที่ผู้ป่วย ไม่ใช่กฎหมาย ไม่ได้บังคับ แค่ขอความร่วมมือ ให้เกิดการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย และบุคลากร ไม่มีผลต่อคดีทางการแพทย์ ไม่มีบทลงโทษตามกฎหมาย แต่แค่เตือนบางการกระทำหากสร้างค
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

แพทยสภาประกาศ 10 หน้าที่ "ผู้ป่วย" เจอดรามาคัดค้าน ก่อนแจงเป็นแค่ข้อแนะนำ เตือนระวังบางการกระทำ อาจมีโทษตาม กม.อื่น
แพทยสภาประกาศ 10 หน้าที่ "ผู้ป่วย" เจอดรามาคัดค้าน ก่อนแจงเป็นแค่ข้อแนะนำ เตือนระวังบางการกระทำ อาจมีโทษตาม กม.อื่น
 
แพทยสภาออกประกาศ หน้าที่ผู้ป่วย 10 ข้อ ต้องเปิดเผยข้อมูลเป็นจริง เคารพสิทธิผู้อื่น หากละเลยจนส่ผลเสียการรักษา หรือทำสถานพยาบาลเสียหาย หรือผู้ป่วยคนอื่น อาจมีโทษตาม กม. ด้านเครือข่ายผู้ป่วยชี้แพทยสภาไม่มีอำนาจประกาศ ควรเป็น สธ. และ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ “ผู้ป่วยจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ” ต่อสังคม?
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ “ผู้ป่วยจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ” ต่อสังคม?
 
หากไปเดินตามสถานพยาบาลทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน เราจะเห็นประกาศสำคัญฉบับหนึ่งที่ติดอยู่ภายใน อันได้แก่ “คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย” โดยมีเนื้อหาที่สำคัญสองส่วนคือ ส่วนแรกว่าด้วย “สิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับบริการสา
 

ผู้จัดการรายวัน

เครือข่ายผู้ป่วย เตรียมร้องสธ.ปมสิทธิไม่เป็นธรรม
เครือข่ายผู้ป่วย เตรียมร้องสธ.ปมสิทธิไม่เป็นธรรม
 
เครือข่ายผู้ป่วยเตรียมบุกพบ รมว.สธ.-ปลัด สธ. 24 ก.ย. ร้องคำประกาศสิทธิผู้ป่วยไม่เป็นธรรม หวั่นแพทย์ใช้อ้างปัดความรับผิดชอบ ใช้เป็นหลักฐานต่อสู้ในศาล ทำผู้ป่วยเสียเปรียบหากไม่ปฏิบัติตาม ยันหน้าที่ผู้ป่วยควรเป็นเรื่องส่งเสริมสุขภาพ ไม่พ่วงกับกฎหมาย
 

ผู้จัดการรายวัน

หวั่น "หมอ" ใช้คำประกาศสิทธิ-หน้าที่ผู้ป่วยปัดรับผิดชอบ บี้ผู้ป่วยแพ้ในศาล เล็งบุก สธ.เรียกร้อง 24 ก.ย.
หวั่น "หมอ" ใช้คำประกาศสิทธิ-หน้าที่ผู้ป่วยปัดรับผิดชอบ บี้ผู้ป่วยแพ้ในศาล เล็งบุก สธ.เรียกร้อง 24 ก.ย.
 
เครือข่ายผู้ป่วยเตรียมบุกพบ รมว.สธ.-ปลัด สธ. 24 ก.ย. ร้องคำประกาศสิทธิผู้ป่วยไม่เป็นธรรม หวั่นแพทย์ใช้อ้างปัดความรับผิดชอบ ใช้เป็นหลักฐานต่อสู้ในศาล ทำผู้ป่วยเสียเปรียบหากไม่ปฏิบัติตาม ยันหน้าที่ผู้ป่วยควรเป็นเรื่องส่งเสริมสุขภาพ ไม่พ่วงกับกฎหมาย
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต