xs
xsm
sm
md
lg

สปส

"บัตรทอง" เปิดสายด่วนสำหรับคนพิการได้ยิน ลดค่าโทร.เหลือ 1 บาท จัดแชตบอตตอบปัญหาสิทธิอัตโนมัติ
"บัตรทอง" เปิดสายด่วนสำหรับคนพิการได้ยิน ลดค่าโทร.เหลือ 1 บาท จัดแชตบอตตอบปัญหาสิทธิอัตโนมัติ
 
สปสช.เปิดสายด่วน 1330 สำหรับคนพิการการได้ยิน จัดแชตบอตตอบโต้ปัญหาสิทธิบัตรทองอัตโนมัติ จับมือ ธกส.เพิ่มจุดลงทะเบียนบัตรทองใน กทม. ลดค่าโทร.สายด่วน 1330 เบอร์บ้านเหลือ 1 บาทต่อครั้ง และมือถือ 1 บาทต่อ 15 นาที พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ขอให้พิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนย่อย ของ สปสช.  ด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ สุขภาพที่ดีของประชาชนและเพื่อลดปัญหา โรงพยาบาลขาดทุน
ขอให้พิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนย่อย ของ สปสช. ด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ สุขภาพที่ดีของประชาชนและเพื่อลดปัญหา โรงพยาบาลขาดทุน
 
นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวกล่าวถึงวิกฤตการขาดทุนของ โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ในแต่ละปีกำลังเข้าสู่ขั้นรุนแรงและซ้ำซาก โดยเป็นการ ขาดทุนจากระบบ UC หรือบัตรทอง 30 บาท ประมาณ24,300 ล้านบาทต่อปี และ อาจารย์ได้สรุป ข้อเสนอแนะของชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่มาชี้แจง กมธ.สธ. (อย่างย่อ) คือ ปรับเงินเดือนตามลักษณะและภาระงาน ปรับปรุงกลไกการจัดสรร ชดเชยข้ามบริการระหว่างส่งเสริมป้องกันและบริการผู้ป่วยนอก แก้ปัญหาเงินค้างท่อ ปรับประสิทธิภาพการบริหาร รัฐจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ และมี Co-payment ให้ประชาชนจ่ายเพิ่มล่วงหน้า หรือจัดตั้งกองทุนเงินออมส่งเสริมสุขภาพ ไม่ป่วยมีเงินเก็บสะสม
 

ผู้จัดการรายวัน

การรวมกองทุนสุขภาพสามกองทุนจะลดความเหลื่อมล้ำลงไปได้หรือไม่?  ผู้ใช้สิทธิทั้งสามกองทุนจะได้หรือเสียอะไร?
การรวมกองทุนสุขภาพสามกองทุนจะลดความเหลื่อมล้ำลงไปได้หรือไม่? ผู้ใช้สิทธิทั้งสามกองทุนจะได้หรือเสียอะไร?
 
ขณะนี้กลุ่มตระกูล ส ทางสุขภาพ (อันได้แก่ สปสช สวรส สพฉ สสส สช) ร่วมกัน TDRI สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ได้เปิดประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. เพื่อรวมกองทุนสุขภาพทั้งหมดของประเทศไทย
 

ผู้จัดการรายวัน

แก่ จน เจ็บ อนาคตคนไทย?
แก่ จน เจ็บ อนาคตคนไทย?
 
ประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วครับ ปัญหานี้เริ่มเห็นได้โดยง่ายจากการที่เราไม่สามารถจ้างแรงงานคนไทยได้อีกต่อไป ต้องไปอาศัยแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า เขมร ลาว และเวียดนาม ประเทศไทยทุกวันนี้หากขาดแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ไป เศรษฐกิจภาคการผลิตที่ต้องใช้แรงงานแทบทั้งหมดจะล้มทั้งยืนพังครืนในทันที เพราะประเทศไทยเราขาดแคลนแรงงาน มีคนแก่ คนสูงอายุมาก ในขณะที่ชาติอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีปัญหานี้เท่าประเทศไทย
 

ผู้จัดการรายวัน

สปสช.ยันกองทุนย่อยบัตรทองช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโรคราคาแพง ลดรพ.ขาดทุน
สปสช.ยันกองทุนย่อยบัตรทองช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโรคราคาแพง ลดรพ.ขาดทุน
 
สปสช.แจงแยกกองทุนย่อยงบบัตรทอง ช่วยโรงพยาบาลลดเสี่ยงขาดทุนจากโรคค่าใช้จ่ายสูง-ยาราคาแพง คนไข้เข้าถึงการรักษาเพิ่ม ชี้แม้ยุบรวมกองทุนให้เขตสุขภาพบริหาร ก็ต้องแยกบริหารรูปแบบเดียวกันเพื่อทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต