xs
xsm
sm
md
lg

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

กคช.ปั๊ม1แสนหน่วย“บ้านเคหะสุขประชา”ชูรูปแบบปล่อยเช่า ดูแลผู้มีรายได้น้อย
กคช.ปั๊ม1แสนหน่วย“บ้านเคหะสุขประชา”ชูรูปแบบปล่อยเช่า ดูแลผู้มีรายได้น้อย
 
การเคหะฯเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบจากโควิด-19 เดินหน้าลงทุนสร้างโครงการ“บ้านเคหะสุขประชา”ตามแผน 5 ปี จำนวน 100,000 หน่วย หรือจัดสร้างปีละ 20,000 หน่วย เริ่มปี 64 หวังดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการเกษียณ แ
 

หุ้น

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับเทศบาล ต.คุ้งตะเภา จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัด
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับเทศบาล ต.คุ้งตะเภา จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัด
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 ม
 

บันเทิง

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 ม
 

บันเทิง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อบต.สินปุน จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการติดเตียง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อบต.สินปุน จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการติดเตียง
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 ม
 

บันเทิง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นครปฐม ผนึกเทศบาล ต.ดอนยายหอม จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นครปฐม ผนึกเทศบาล ต.ดอนยายหอม จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 ม
 

บันเทิง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ราชบุรี ผนึก อบต.บางป่า   จัดกิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ วัด โรงเรียน
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ราชบุรี ผนึก อบต.บางป่า จัดกิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ วัด โรงเรียน
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 ม
 

บันเทิง

ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประจำปี 2564
ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประจำปี 2564
 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศกำหนดวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 1. วันศุกร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่2. วันศุกร์ 26
 

หุ้น

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.กาญจนบุรี ร่วมกับ อบต. บ่อพลอย  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.กาญจนบุรี ร่วมกับ อบต. บ่อพลอย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 ม
 

บันเทิง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับ อบต. ปากช่อง  จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคม เยี่ยมผู้พิการติดเตียง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับ อบต. ปากช่อง จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคม เยี่ยมผู้พิการติดเตียง
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 ม
 

บันเทิง

นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ผนึกเทศบาล ต.โนนเจริญ  เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ผนึกเทศบาล ต.โนนเจริญ เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 ม
 

บันเทิง

นิคมสร้างตนเองควนขนุน จ.พัทลุง ผนึก อบต. ลานข่อย จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในชุมชน
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จ.พัทลุง ผนึก อบต. ลานข่อย จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในชุมชน
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 ม
 

บันเทิง

นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี ปลูกจิตอาสาเด็ก เยาวชน ช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี ปลูกจิตอาสาเด็ก เยาวชน ช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 ม
 

บันเทิง

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ตาก ผนึก อบต.ด่านแม่ละเมา จัดกิจรรมเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ตาก ผนึก อบต.ด่านแม่ละเมา จัดกิจรรมเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 ม
 

บันเทิง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.พิษณุโลก รวมพลังจิตอาสา ทำความสะอาดถนน วัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.พิษณุโลก รวมพลังจิตอาสา ทำความสะอาดถนน วัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
 
#8203;กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี
 

บันเทิง

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ร่วมกับ อบต.ปิงโค้ง  เสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ร่วมกับ อบต.ปิงโค้ง เสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 ม
 

บันเทิง

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.อุทัยธานี สร้างพลังเครือข่าย รุกโครงการ Shift and Share ต.แก่นมะกรูด
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.อุทัยธานี สร้างพลังเครือข่าย รุกโครงการ Shift and Share ต.แก่นมะกรูด
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 ม
 

บันเทิง

เรือนจำกลางชลบุรี จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย หลักสูตร“ โคก หนอง นา โมเดล”
เรือนจำกลางชลบุรี จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย หลักสูตร“ โคก หนอง นา โมเดล”
 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - เรือนจำกลางชลบุรี จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย หลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก “ โคก หนอง นา โมเดล” ให้ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
 

ภูมิภาค

ก.ล.ต. จับมือป่าชุมชน นำร่องโครงการ "คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ"
ก.ล.ต. จับมือป่าชุมชน นำร่องโครงการ "คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ"
 
ก.ล.ต. ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)บริษัทจดทะเบียน และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ป่าชุมชนนำร่องใน “โครงการคุณดูแลป่า เราดูแลคุณ”
 

หุ้น

แผนที่ความลึกของอ่าวไทย เรือดำน้ำจะทำไปได้ลึกแค่ไหน และจำเป็นแค่ไหน?
แผนที่ความลึกของอ่าวไทย เรือดำน้ำจะทำไปได้ลึกแค่ไหน และจำเป็นแค่ไหน?
 
เมื่อราวสองปีก่อน ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองท่านหนึ่งได้วานให้ผมช่วยหาแผนที่ความลึกของอ่าวไทย แล้วกรุณาเล่าให้ฟังเรื่องเรือดำน้ำโกกุ้ม ที่ใหญ่โตสูงมาก จนไม่สามารถเข้ามาในอ่าวไทยรูปตัว ก ไก่ ได้เลย แต่ก็พยายามจะซื้อมาใช้กัน
 

ผู้จัดการรายวัน

MEA จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน รวมพลังปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ ฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน
MEA จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน รวมพลังปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ ฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง คณะผู้บริหารฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน MEA รวมประมาณ 200 คน ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ประจำป
 

Online Section

สุดประทับใจ กับคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “The Queen Mother Concert” นำเสนองานมาสเตอร์พีซ 3 บท ร่วมด้วยศิลปินเดี่ยวเชลโล่มือหนึ่งของไทย บรรเลงโดย วงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า
สุดประทับใจ กับคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “The Queen Mother Concert” นำเสนองานมาสเตอร์พีซ 3 บท ร่วมด้วยศิลปินเดี่ยวเชลโล่มือหนึ่งของไทย บรรเลงโดย วงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า
 
ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ รายการ “The Queen Mother Concert” บรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO
 

บันเทิง

ข่าวปลอม! กรมราชทัณฑ์ เตรียมปล่อยนักโทษ 1 แสนคน สิ้นปี 63
ข่าวปลอม! กรมราชทัณฑ์ เตรียมปล่อยนักโทษ 1 แสนคน สิ้นปี 63
 
จากประเด็นกรมราชทัณฑ์ เตรียมปล่อยนักโทษ 1 แสนคน สิ้นปี 63 ทางกรมราชทัณฑ์ ชี้แจงประเด็นนี้ว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นจริง เนื่องจากการพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย พ.ศ. 2563 มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้ว ประมาณ 40,000 ราย
 

Factcheck

ข่าวปลอม!! กรมราชทัณฑ์เตรียมปล่อยนักโทษแสนคนสิ้นปีนี้
ข่าวปลอม!! กรมราชทัณฑ์เตรียมปล่อยนักโทษแสนคนสิ้นปีนี้
 
จากกรณีข้อความอ้างเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ ระบุว่า กรมราชทัณฑ์เตรียมปล่อยนักโทษจำนวน 1 แสนคน ภายในสิ้นปี 63 โดยทางกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นจริง เนื่องจากการพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย พ.ศ.
 

ทันเหตุการณ์

กทม.เร่งเก็บขยะและผักตบชวาในคลองย่านบางขุนเทียน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเล
กทม.เร่งเก็บขยะและผักตบชวาในคลองย่านบางขุนเทียน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเล
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ตามนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งติดตามการก่อสร้างสะ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ในหลวง-พระราชินีพระราชทานเลี้ยงอาหาร สิ่งของ และเงินพระราชทาน แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง
ในหลวง-พระราชินีพระราชทานเลี้ยงอาหาร สิ่งของ และเงินพระราชทาน แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการโภชนาการของผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพ ให้มีสุขภาพร
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเลี้ยงอาหาร สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินพระราชทาน แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเลี้ยงอาหาร สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินพระราชทาน แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหาร สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินพระราชทาน แก่ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใ
 

Online Section

พม. จัดโครงการสร้างพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคม รุ่นจิ๋ว เดินหน้าฝึกทักษะการออกแบบของเด็ก เยาวชน
พม. จัดโครงการสร้างพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคม รุ่นจิ๋ว เดินหน้าฝึกทักษะการออกแบบของเด็ก เยาวชน
 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการเสริมสร้างพลั
 

บันเทิง

รมว.จุติ เดินหน้าส่งเสริมเด็กในสถานสงเคราะห์ รุกกิจกรรมปลูกฝังการทำความดี สร้างจิตอาสาให้เด็ก
รมว.จุติ เดินหน้าส่งเสริมเด็กในสถานสงเคราะห์ รุกกิจกรรมปลูกฝังการทำความดี สร้างจิตอาสาให้เด็ก
 
กิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อปลูกฝังการทำความดีมีจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปาก
 

บันเทิง

จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเหล่าจิตอาสาร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 6,800 ต้น
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

กรุงเก่าจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ
กรุงเก่าจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ
 
พระนครศรีอยุธยา - กรุงเก่าจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 

ภูมิภาค

อภัยโทษ2นักโทษแรงงานพม่า ฆ่านักท่องเที่ยวสาวบนเกาะเต่า
อภัยโทษ2นักโทษแรงงานพม่า ฆ่านักท่องเที่ยวสาวบนเกาะเต่า
 
ซอ ลิน หรือโซเรน และ เวพิว หรือ วิน ซอว์ ตุน พลเมืองพม่าที่เป็นผู้ต้องหาในคดีสังหาร ฮันนาห์ วิคตอเรีย วิทเทอร์ริดจ์ และเดวิด วิลเลียม มิลเลอร์ บนเกาะเมื่อ ปี 2557 และอยู่ระหว่างการรอรับโทษประหารชีวิต แต่ล่าสุดพบว่าทั้งสองได้รับกา
 

ผู้จัดการรายวัน

ททท. จัดทริป “เที่ยวสุขใจ อิ่มบุญ ห่มผ้าหลวงปู่ทวด” ครั้งที่ 8"
ททท. จัดทริป “เที่ยวสุขใจ อิ่มบุญ ห่มผ้าหลวงปู่ทวด” ครั้งที่ 8"
 
ประจวบคีรีขันธ์ – ททท. จัดกิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยว ภายใต้แนวคิด“เที่ยวสุขใจ อิ่มบุญ ห่มผ้าหลวงปู่ทวด” ครั้งที่ 8 พาครอบครัวสายบุญ ร่วมกิจกรรมเสริมสิริมงคล ทอดผ้าป่าสามัคคี ห่มผ้าหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ยาว 399 เมตร ที่วัดห้วยมงคล กระตุ
 

ภูมิภาค

In Clip: สื่อนอกรายงาน “ไทย” สั่งอภัยโทษ 2 นักโทษแรงงานพม่าฆ่านักท่องเที่ยวสาวอังกฤษบนเกาะเต่า
In Clip: สื่อนอกรายงาน “ไทย” สั่งอภัยโทษ 2 นักโทษแรงงานพม่าฆ่านักท่องเที่ยวสาวอังกฤษบนเกาะเต่า
 
ซอ ลิน หรือโซเรน และ เวพิว หรือวิน ซอว์ ตุน พลเมืองพม่าที่เป็นผู้ต้องหาในคดีสังหาร ฮันนาห์ วิคตอเรีย วิทเทอร์ริดจ์ (Hannah Victoria Witheridge) และเดวิด วิลเลียม มิลเลอร์ (David willam Miller) บนเกาะเมื่อปี 2014 และอยู่ระหว่างการ
 

ต่างประเทศ

พลังบุญทิพย ร่วมสร้าง # 161 ถวายผ้าป่า วัดป่ารวกใต้ เชียงราย
พลังบุญทิพย ร่วมสร้าง # 161 ถวายผ้าป่า วัดป่ารวกใต้ เชียงราย
 
สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและ พนักงานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย จัดโครงการ พลังบุญทิพย ร่วมสร้าง ครั้งที่ 161 ทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด เพื่อทำนุบ
 

หุ้น

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปี
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปี
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่เด็กที่ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินีพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมอบแก่"บ้านเฟื่องฟ้า"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปี
ในหลวง-พระราชินีพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมอบแก่"บ้านเฟื่องฟ้า"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปี
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการโภชนาการของเด็กที่ทุพพลภาพ ให้มีสุขภาพร่างกายแข
 

ทันเหตุการณ์

นายกฯ ย้ำช่วย “แม่เลี้ยงเดี่ยว” ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  “จุติ” เดินหน้าผนึกทุกกระทรวงแก้ปัญหาครบวงจร
นายกฯ ย้ำช่วย “แม่เลี้ยงเดี่ยว” ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “จุติ” เดินหน้าผนึกทุกกระทรวงแก้ปัญหาครบวงจร
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร
 

บันเทิง

3BB จัดแคมเปญ “ทำดีด้วยหัวใจให้แม่” 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั่วไทย
3BB จัดแคมเปญ “ทำดีด้วยหัวใจให้แม่” 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั่วไทย
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารและพนักงาน 3BB ทั่วประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรม“3BB ทำดีด้วยหัวใจให้แม่” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมห
 

Cyber BIZ

นายกฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปันสุข ปลูกรัก “จุติ” ย้ำภารกิจพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์
นายกฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปันสุข ปลูกรัก “จุติ” ย้ำภารกิจพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภริยา รวมทั้งคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิ
 

บันเทิง

ในหลวง รับสั่งทุกบาททุกสตางค์ที่ถวายโดยสด็จพระราชกุศลนำไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ ปชช.มีความสุข
ในหลวง รับสั่งทุกบาททุกสตางค์ที่ถวายโดยสด็จพระราชกุศลนำไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ ปชช.มีความสุข
 
เมื่อวานนี้ (12 ส.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิ
 

ทันเหตุการณ์

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”
เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”
 
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมงาน “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมงาน “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”
 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดนิทรรศการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ความกตัญญู...
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ส.ส.ศิลัมพา พร้อมชาวคลองสาน จุดเทียนถวายพระพรชัย
ส.ส.ศิลัมพา พร้อมชาวคลองสาน จุดเทียนถวายพระพรชัย
 
เมื่อวานนี้12ส.ค.เวลา18.00ที่ลานเอนกประสงค์วัดทองเพลงเขตคลองสาน ฝั่งธนบุรี นางสาวศิลัมพาเลิศนุวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรระบบบัญชีรายชื่อพรรคพลเมืองไทยและ นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ที่ปรึกษา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป
 

Online Section