xs
xsm
sm
md
lg

ฝังยาคุม

กรมอนามัยโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ขับเคลื่อนนโยบาย  ลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ผลักดันการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดอย่างทั่วถึง
กรมอนามัยโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ขับเคลื่อนนโยบาย ลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ผลักดันการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดอย่างทั่วถึง
 
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนครอบครัวและสิทธิประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสตรี พร้อมประกาศสนับสนุนค่าบริการคุมกำเนิดด้วยการใส่ห่วงอนาม
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

สายด่วน 1663 เสนอดึงงบ PP 3 บาทต่อหัวจาก "บัตรทอง" ซื้อถุงยางอนามัยแจก ปชช. - ยาฝังคุมกำเนิดให้ รพ.
สายด่วน 1663 เสนอดึงงบ PP 3 บาทต่อหัวจาก "บัตรทอง" ซื้อถุงยางอนามัยแจก ปชช. - ยาฝังคุมกำเนิดให้ รพ.
 
สายด่วน 1663 เผยคนโทร.ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อมเพิ่มขึ้น 38% เกินครึ่งหรือ 69% เป็นหญิงตั้งครรภ์แล้ว พบ 30% เป็นเยาวชน เสนอดึง 3 บาทต่อหัวจากงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จากงบบัตรทอง ซื้อถุงยางอนามัยแจก ปชช. ยาฝังคุมกำเนิด ให้
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

รพ.เอกชนระบบประกันสังคม 78 แห่ง ให้บริการป้องกันโรค 8 รายการ เริ่ม 1 ต.ค.นี้
รพ.เอกชนระบบประกันสังคม 78 แห่ง ให้บริการป้องกันโรค 8 รายการ เริ่ม 1 ต.ค.นี้
 
สปสช.จับมือ สปส. จัดประชุม รพ.เอกชนระบบประกันสังคม 78 แห่ง ร่วมให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 8 รายการ ชดเชยตามราคากลาง เริ่มปีงบประมาณ 2562 ระบุช่วยเพิ่มสิทธิผู้ประกันตนเข้าถึงบริการ พร้อมขยายดูแลประชาชนทั่วไป
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต