xs
xsm
sm
md
lg

Spring Tower ได้รับการรับรอง LEED Gold Certified

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์Spring Tower ได้รับการรับรอง LEED Gold Certified จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา ขึ้นแท่นอาคารอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในย่านราชเทวี  

นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานกรรมการ บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ Spring Tower อาคารสำนักงานให้เช่าบริเวณสี่แยกราชเทวี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S.Green Building Council : USGBC) ให้การรับรอง Spring Tower ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ในระดับ Gold Certified ว่าเป็นอาคารที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในย่านราชเทวี ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ที่พร้อมเติบโตในอนาคต ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาน LEED ดังกล่าว ได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดมาตรฐานหนึ่งในระดับสากล

ตามเกณฑ์มาตรฐาน LEED นั้น Spring Tower ได้รับคะแนนประเมินผลสูงถึง 73 จาก 80 คะแนน โดยตามเกณฑ์มาตรฐานที่อาคารเข้ารับการประเมิน LEED นั้นจะแบ่งออกเป็น 7 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ หมวดการพัฒนาโครงการที่ยั่งยืน (Sustainable sites) หมวดประสิทธิภาพการใช้น้ำ (Water efficiency) หมวดพลังงานและชั้นบรรยากาศ (Energy and atmosphere) หมวดวัสดุและทรัพยากร (Material and resources) หมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor environmental quality) หมวดนวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation in operations) และหมวดการให้ความสำคัญกับปัจจัยท้องถิ่น (Regional priority) 

นางนลินี กล่าวว่า บริษัทได้วางเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นโครงการว่า อาคาร Spring Tower จะต้องได้รับการรับรองว่าเป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED ในระดับ Gold Certified จึงมีการออกแบบและก่อสร้างให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทที่ปรึกษาได้มีการนำเสนอแนวคิดและมีการพัฒนาปรับแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม วิศวกรรมงานระบบ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการเลือกใช้วัสดุเพื่อมุ่งให้อาคารมีประสิทธิภาพที่ดีและสอดคล้องต่อเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้อาคาร Spring Tower มีคุณสมบัติที่โดดเด่นแตกต่างจากอาคารอื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน ทั้งในเรื่องของอาคารที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก อยู่ในพื้นที่บริการของระบบรถไฟฟ้าทั้ง BTS สถานีราชเทวี และ Airport Rail link สถานีพญาไท และในอนาคตอาคารจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า BTS และ MRT สายสีส้ม ซึ่งสนับสนุนการลดการใช้พลังงานในรถยนต์ส่วนบุคคล และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะได้เป็นอย่างดี ลดการใช้พลังงาน โดยเลือกใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานและติดระบบเซ็นเซอร์ที่ปรับลดการทำงานของระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่างภายในอาคารเมื่อมีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาภายในอาคาร ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน เลือกใช้ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิที่ประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้พลังงานในการบริหารจัดการอากาศภายในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในเรื่องของคุณภาพอากาศภายในอาคารนั้นก็มีการติดตั้งระบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ภายในอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งมีการติดตั้งแผ่นกรองอากาศในระดับ MERV13 ที่ระบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ทั้งหมด รวมไปถึงมีการลดการใช้น้ำ โดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ในห้องน้ำที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ อาคาร Spring Tower ยังมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ มีการเลือกใช้วัสดุประกอบอาคาร เช่น กาวยาแนว สีและวัสดุเคลือบผิวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการตรวจสอบงานระบบวิศวกรรม (Commissioning) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบอยู่เสมอ เพื่อคงประสิทธิภาพของระบบวิศวกรรมอาคาร (ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า)

อย่างไรก็ตาม นางนลินี กล่าวว่า ขณะนี้ธุรกิจองค์กรต่างๆ ได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานภายในอาคารสำนักงานมากขึ้น เช่นเดียวกับธุรกิจหลายแห่งในต่างประเทศก็ตื่นตัวเรื่องนี้อย่างมาก   การที่ Spring Tower ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้จะช่วยให้กลุ่มลูกค้านักธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างชาติเชื่อมั่นและมั่นใจว่า Spring Tower ได้ตระหนักและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความมุ่งมั่นในการรปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้เช่าเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ อาคาร Spring Tower ดำเนินโครงการโดยบริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด บริษัทในเครือของบริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกราชเทวี บนพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ สูง 27 ชั้น มูลค่าการลงทุนประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่ม Multinational Company : MNC และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในไทย ปัจจุบันอาคารได้เปิดดำเนินการแล้ว และมีผู้เซ็นสัญญาเช่าและเข้าไปอยู่แล้วประมาณ 60% ของพื้นที่เช่า และก่อนหน้านี้ Spring Tower ได้รับรางวัล Asia Pacific Property Award ประจำปี 2018-2019 ด้านการออกแบบ ประเภท Office Architecture จากสถาบัน International Property Awards .


กำลังโหลดความคิดเห็น