xs
xsm
sm
md
lg

คลังเดินหน้าก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คลังดึงหลายหน่วยงาน แบงก์รัฐ สานต่อโครงการ “ก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19” หวังดูแลผู้ประกอบการ เกษตรกร ฟื้นจากปัญหาโควิด-19

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงร่วมกับอธิบดี ผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐ ดูแลเยียวยา ประชาชน และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการสานต่อโครงการ “ก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19” และจัดตั้ง “ทีมเราไม่ทิ้งกัน” เพื่อติดตาม สำรวจ และรับทราบความเดือดร้อน พร้อมเร่งเยียวยาฟื้นฟู คืนอาชีพ คืนรายได้ สร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประชาชน ตลอดจนการออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่ง

สำหรับการช่วยเหลือช่วงที่ผ่านมาผ่านโครงการชิมช้อปใช้ การจ่ายเงินเยียวยาหลายกลุ่ม ทำให้กระทรวงการคลังมีข้อมูลครอบคลุมทุกกลุ่มสามารถประมวลผล เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จึงเตรียมส่ง “ทีมเราไม่ทิ้งกัน” ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สำรวจ ประเมินสภาพความเป็นอยู่ เพื่อทราบความเดือดร้อนและความต้องการพื้นฐานของผู้ได้รับการเยียวยาทั่วประเทศ การจัดให้มีคลินิก “คลังสมอง หมอคลัง” เราไม่ทิ้งกัน เพื่อให้คำปรึกษาด้านอาชีพ บริการทางการเงิน ปัญหาหนี้นอกระบบรองรับการใช้วิถีชีวิตใหม่

พร้อมสร้างตลาดใหม่ปรับปรุงตลาดเก่าให้ได้มาตรฐาน สะอาด เป็นตลาดปลอดเชื้อเปิดช่องทาง E-Market ตอบสนองความต้องการพ่อค้าแม่ค้ารุ่นใหม่และผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างรายได้บน Platform E-Market ของภาครัฐ นอกจากนี้ คลังยังมีนโยบายจัดกิจกรรม “สัญจร” ตามภูมิภาคต่างๆ ต่อไป เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้ได้รับการเยียวยากระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจจากชนบทสู่เมือง จากฐานรากสู่ระดับประเทศ การดูแลประชาชนทุกลุ่มหลังจากปัญหาโควิด-19 คลี่คลาย จึงต้องดึงทุกหน่วยงานในกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะแบงก์รัฐเข้ามาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก


กำลังโหลดความคิดเห็น...