xs
xsm
sm
md
lg

"กรมธนารักษ์" จัดสารพัดมาตรการร่วมต้านไวรัสโควิด-19 แปลงศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ให้เป็น รพ.สนาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"กรมธนารักษ์" เสริมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แบบบูรณาการ กำหนดผู้เช่าที่ถือสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย และสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการเกษตร จะได้รับการยกเว้นค่าเช่า 1 ปี โดยจะได้รับยกเว้นการเรียกเก็บเบี้ยปรับ 1.5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างชำระจ่ายตามสัญญา พร้อมสั่งจัดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าฯ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 8 พันตารางเมตร ให้เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ บุคลากรของกรมธนารักษ์ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ตลอดจนประชาชนทั่วไป พร้อมประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้

โดยอนุญาตให้ผู้เช่าที่ถือสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย และสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการเกษตร ได้รับการยกเว้นค่าเช่า 1 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยจะได้รับยกเว้นการเรียกเก็บเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชำระตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย และผู้เช่าเพื่อการเกษตรซึ่งมีสัญญาเช่า จำนวน 150,409 ราย และเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้เช่าและสมาชิกในครัวเรือนได้มากกว่า 450,000 คน

ผู้เช่าที่ถือสัญญาเช่าอาคาราชพัสดุ สัญญาเช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่น สัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง และสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ (การเปิดประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุเนื้อที่เกิน 2 ไร่ / มูลค่าเกิน 10 ล้านบาท) สามารถเลื่อนชำระค่าเช่าและค่าตอบแทนของเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2563 (รวมระยะเวลา 6 เดือน) และผ่อนชำระค่าเช่าและค่าตอบแทนเป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) โดยยกเว้นเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินที่ค้างตามสัญญาที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศประสานขอความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในทุกจังหวัด ที่เช่าที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการตลาดในท้องที่นั้นๆ ให้คัดกรองอุณหภูมิ วางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน หมั่นดูแลทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และให้พิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประกอบการการค้าในตลาดตามความเหมาะสม

ด้านบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกรมธนารักษ์ โดยมีหน้าที่บริหารอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ได้ดำเนินการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจัดจุดตรวจคัดกรอง อบโอโซนบริเวณภายในอาคาร ฉีดพ่นน้ำยาเคมีเพื่อฆ่าเชื้อและร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้มาติดต่อราชการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

รวมทั้งยังได้จัดให้ใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร เป็นโรงพยาบาลสนามในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ด้านการสร้างความมั่นใจในการใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนของประชาชนนั้น โดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนซึ่งเป็นเหรียญใหม่ในอัตราร้อยละ 70 เพื่อนำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และมีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเดิมเพียงร้อยละ 30 นอกจากนี้ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนก่อนจ่ายแลกให้ประชาชนจะดำเนินการฆ่าเชื้อด้วยระบบ UVC

อย่างไรก็ตาม ด้วยความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีต่อบุคลากรของกรมธนารักษ์ จึงกำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ วางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน ดูแลทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา อีกทั้ง ยังได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จัดทำหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ 75% (สำหรับทำความสะอาด) ให้แก่บุคลากรกรมธนารักษ์ทั้งในส่วนกลางและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์และประชาชน รวมถึงให้ปรับรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์โดยให้คำนึงถึงการปฏิบัติตนตาม Social Distancing ด้วย อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวในตอนท้าย


กำลังโหลดความคิดเห็น