xs
xsm
sm
md
lg

ฟันมาร์เกตติ้งรับใช้ "ขาใหญ่" / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คดีการนำข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น หรืออินไซเดอร์เทรดดิ้ง หุ้นบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB ไม่ได้จบลงที่การลงโทษกลุ่มอินไซเดอร์เท่านั้น แต่ถูกสอบสวนขยายผล จนนำไปสู่การลงโทษผู้ให้คำแนะนำการลงทุน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (มาร์เกตติ้ง) ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วย

คดีอินไซด์หุ้น TRUBB สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สั่งลงโทษในทางแพ่ง ปรับผู้ร่วมกระทำผิด 3 ราย เป็นเงิน 4.59 ล้านบาท รวมถึงนางทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล มารดาและภรรยาของกรรมการและผู้บริหาร TRUBB

การสอบสวนขยายผลของ ก.ล.ต. พบว่า น.ส.เพชรี อาทิตยมณฑล ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน บล.เคจีไอ รับคำสั่งซื้อหุ้น TRUBB จำนวน 4 ล้านหุ้น จากนางทิพวรรณ โดยไม่ได้ยับยั้งหรือทักท้วงลูกค้า ทั้งที่รู้ว่าลูกค้าเป็นมารดาและภรรยาของผู้บริหาร TRUBB

และมีเหตุน่าเชื่อว่า ลูกค้าอาจส่งคำสั่งซื้อหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน โดยไม่แจ้งการให้บริการซื้อขายหุ้นกับบุคคลที่น่าเชื่อหรือสงสัยว่า มีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน เป็นเวลา 6 เดือน

ในท้ายคำสั่งลงโทษ ก.ล.ต. ระบุว่า ผู้แนะนำการลงทุนซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมในตลาดทุน ต้องใช้ความระมัดระวังในการรับคำสั่งซื้อขายหุ้น โดยหากมีเหตุอันควรสงสัยว่า ลูกค้าอาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน หรือสร้างราคาหลักทรัพย์

ผู้แนะนำการลงทุนควรทักท้วงลูกค้าและควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน compliance ของบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดทราบโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจถูกลงโทษจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบ

การลงโทษผู้ให้คำแนะนำการลงทุนหรือมาร์เกตติ้ง เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่บ่อยนักที่จะมีการลงโทษมาร์เกตติ้งที่รับคำสั่งซื้อขายหุ้นจากอินไซเดอร์

กรณีของ น.ส.เพชรี ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน บล.เคจีไอ ถือเป็นคดีแรกๆ และสะท้อนให้เห็นว่า ก.ล.ต.กำลังเข้มงวดกับมาร์เกตติ้งที่รับคำสั่งซื้อขายหุ้นจากกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นอินไซเดอร์ หรือเพื่อสร้างราคาหุ้น

คดีอินไซเดอร์และคดีปั่นหุ้น ก.ล.ต.กล่าวโทษร้องทุกข์ทางอาญา และดำเนินมาตรการลงโทษในทางแพ่ง สั่งปรับมานับสิบๆ คดี แต่ไม่เคยสอบสวนขยายผลเพื่อลงโทษมาร์เกตติ้งที่รับคำสั่งซื้อขายแต่อย่างใด ทั้งที่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิด

การสั่งลงโทษผู้ให้คำแนะนำการลงทุน บล.เคจีไอ เป็นจุดเริ่มต้นในการลงโทษมาร์เกตติ้งที่ปล่อยปละละเลย ยอมปล่อยผ่านคำสั่งซื้อหรือขายหุ้นจากอินไซเดอร์หรือแก๊งปั่นหุ้น แม้รู้ว่าเป็นคำสั่งซื้อขายหุ้นที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และอาจสร้างความเสียหายให้นักลงทุน

ผู้ให้คำแนะนำการลงทุนหรือมาร์เกตติ้งมีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาตลาดทุน และมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำการลงทุนที่ดีแก่นักลงทุน ถ้ามาร์เกตติ้งมีสำนึกความรับผิดชอบ ตระหนักในการปกป้องผลประโยชน์ลูกค้า โดยให้ความรู้ความเข้าใจการลงทุนที่ถูกต้อง จะช่วยพัฒนาคุณภาพนักลงทุน

และช่วยป้องกันไม่ให้นักลงทุนเกิดความเสียหายจากการลงทุนในหุ้นเน่า เล่นหุ้นปั่น หรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากอินไซเดอร์

คดีปั่นหุ้นหรืออินไซเดอร์ แทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าผู้ให้คำแนะนำการลงทุนหรือมาร์เกตติ้งไม่สมรู้ร่วมคิด โดยไม่ยอมรับคำสั่งซื้อขายหุ้นที่เข้าข่าย เป็นคำสั่งซื้อขายหุ้นที่ไม่ปกติ โดยอาจเป็นคำสั่งของอินไซเดอร์หรือแก๊งปั่นหุ้น

หลายสิบปีที่ผ่านมา ไม่รู้ว่าเหตุใด ก.ล.ต. จึงไม่สอบสวนขยายผลเพื่อลงโทษผู้ให้คำแนะนำการลงทุนหรือมาร์เกตติ้ง ซึ่งปล่อยผ่านคำสั่งซื้อขายของลูกค้าที่มีพฤติกรรมอินไซด์หรือปั่นหุ้น เพราะถ้า ก.ล.ต. เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ให้คำแนะนำการลงทุนหรือมาร์เกตติ้ง จะช่วยสกัดกั้นการกระทำความผิดในตลาดหุ้น และช่วยปกป้องนักลงทุนไม่ให้เสียเปรียบหรือเสียหายได้

อย่างไรก็ตาม แม้ ก.ล.ต. จะตื่นตัวช้าไปหน่อย แต่การสั่งเชือดมาร์เกตติ้ง บล.เคจีไอ ที่ปล่อยผ่านคำสั่งอินไซเดอร์ซื้อหุ้น TRUBB เป็นการยืนยันว่า ก.ล.ต. เห็นแนวทางการสกัดกั้นอินไซด์เดอร์และการปั่นหุ้นแล้ว

ถ้าคุมผู้ให้คำแนะนำการลงทุนหรือมาร์เกตติ้งได้ ไม่ปล่อยให้สมรู้ร่วมคิดกับอินไซเดอร์หรือแก๊งปั่นหุ้น ไม่รับคำสั่งซื้อหรือขายหุ้นที่ผิดสังเกต

คดีอินไซเดอร์หรือคดีปั่นหุ้น จะลดฮวบทันตาเห็น

และถ้าไม่มีมาร์เกตติ้งร่วมมือแก๊งปั่นหุ้น อินไซเดอร์ นักลงทุนขาใหญ่หรือเสี่ยหุ้นทั้งหลายคงไม่มีน้ำยา หมดช่องทางปล้นเงินจากนักลงทุนรายย่อย


กำลังโหลดความคิดเห็น...