xs
xsm
sm
md
lg

การเคหะฯโชว์กำไรปี62กว่า 2,000 ล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดร.ธัชพล กาญจนกูล
การเคหะแห่งชาติทำผลกำไร 2,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2562 ระบุสูงสุดในรอบ 46 ปีนับแต่ก่อตั้งองค์กร เผยเป็นผลจากมาตรการ 4 เร่ง และการบริหารการขาย โดยใช้ทีมขายเอกชนเข้ามาช่วยดึงยอดส่งมอบหน่วยได้ตามเป้าหมาย

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวถึง ผลการดำเนินงานของ กคช. ว่า ผลประกอบการของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) มีกำไรประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสถิติผลกำไรสูงสุดนับแต่ก่อตั้งการเคหะแห่งชาติตั้งแต่ปี 2516 เป็นต้นมา โดยส่งมอบที่อยู่อาศัยจำนวน 11,326 หน่วย ได้ตามเป้าหมาย จากยอดขาย 16,858 หน่วย ทั้งนี้ การที่ การเคหะฯสามารถสร้างกำไรได้สูงถึง2,000ล้านบาทนั้น เป็นผลมาจากการบริหารจัดการการขาย ทั้งกลยุทธ์การขายทางตรง ทางอ้อม การขายยกล็อต การอาศัยเอกชนเป็นตัวช่วยขาย ซึ่งประการหลังมีส่วนช่วยเพิ่มยอดการขายได้มาก


“นอกจากฝ่ายขายของเราเองแล้ว ยังต้องพิจารณาบริษัทเอกชนที่เข้ามาช่วยขายมากขึ้น เพราะมีเทคนิคการขายที่หลากหลาย ทำงานขายได้ทั้งวันหยุดเสาร์อาทิตย์ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินในการติดต่อขออนุมัติสินเชื่อ ชำนาญในการจัดเตรียมเอกสาร” ดร.ธัชพลกล่าว

นอกจากนั้น การเคหะแห่งชาติยังใช้มาตรการเช่าซื้อกับการเคหะฯ โดยตรงเสริมเข้าไปด้วย รวมทั้งมาตรการลดภาระการโอนกรรมสิทธิ์ 0.01% ของรัฐบาลช่วย ทำให้ยอดขายและยอดโอนเพิ่มขึ้น ขณะที่การวางแผนโดยใช้มาตรการ 4 เร่ง ได้แก่ เร่งสร้าง เร่งซ่อม เร่งขาย และเร่งโอน ที่กำหนดมาแต่ต้น ช่วยให้การเคหะแห่งชาติสามารถขายได้มากขึ้น โอนได้มากขึ้น และเกิดผลกำไรในท้ายที่สุด

“ผลกำไรเกิดจากการทุ่มเททำงานของพนักงานการเคหะฯ โบนัสจึงถือเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปเช่นกัน” ดร.ธัชพลกล่าวและว่า สำหรับการขาดทุนสะสมนับหมื่นล้านบาทของการเคหะแห่งชาติว่า เป็นข่าวที่มีการนำเสนอคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงโดยสิ้นเชิง ช่วงที่ตนเข้ามาบริหาร การเคหะแห่งชาติก็มีผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
กำลังโหลดความคิดเห็น