xs
xsm
sm
md
lg

กคช.ดึงนักลงทุนสร้างเมืองที่อยู่อาศัยโซนรังสิต รับกำลังซื้อในอนาคต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การเคหะแห่งชาติ เร่งเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ โมเดลดึงเอกชนร่วมลงทุนบนที่ดินรอการพัฒนาบริเวณพื้นที่อำเภอลำลูกกา (คลอง 11) จ.ปทุมธานี เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยไว้รองรับในอนาคต จากการขยายตัวของเมืองในพื้นที่อำเภอลำลูกกา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดปทุมธานี

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง โดยเตรียมให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยในหลากหลายพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติที่มีศักยภาพสูง และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการได้อย่างมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ พื้นที่บริเวณอำเภอลำลูกกา (คลอง 11) เนื้อที่ประมาณ 117 ไร่ โดยการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้ บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) ทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ ในการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการเชิงพาณิชย์ บนที่ดินรอการพัฒนาบริเวณตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ แนวทางการดำเนินโครงการ ทั้งด้านการเงิน การลงทุน การออกแบบวางผังทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การบริหารจัดการโครงการในการก่อสร้าง พร้อมทั้งศึกษาถึงผลตอบแทนการลงทุนหากให้เอกชนมาร่วมลงทุน ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม กายภาพ การพัฒนาเมือง รวมถึงผลตอบแทนในด้านอื่นๆ


ปัจจุบัน การเคหะแห่งชาติ มีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่อำเภอลำลูกกา ในรูปแบบบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ ส่วนพาณิชยกรรม ส่วนพื้นที่พักผ่อน และระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ด้วยการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2562

โดยศักยภาพของที่ดินสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายการคมนาคมที่สำคัญได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งท่าอากาศยานดอนเมือง สถานีรถไฟรังสิต รถไฟฟ้าสายสีแดง และสายสีเขียวที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯรอบที่ 3 ซึ่งมีแผนการก่อสร้างในอนาคตเช่นกัน รวมทั้งยังมีสถานที่แวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติ ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding) ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาโครงการ พร้อมประเมินความสนใจของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนกับการเคหะแห่งชาติ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างโครงการ ซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจในพื้นที่ดังกล่าว โดยการเคหะแห่งชาติจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้กลับไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบโครงการให้ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยและนักลงทุนที่สนใจต่อไป.
กำลังโหลดความคิดเห็น...