xs
xsm
sm
md
lg

LPN หัวหอกปลุกจิตสำนึกสร้างชุมชนลดขยะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โอภาส ศรีพยัคฆ์
LPN ร่วมกับผู้อยู่อาศัยกว่า 130,000 คนในกว่า 151 โครงการ ร่วมด้วยช่วยกันแยกขยะ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้แก่ชุมชมของ LPN และส่งต่อไปยังชุมชนข้างเคียง พร้อมกับตั้งกล่องขอรับขยะพลาสติกที่นำกลับมารีไซเคิลได้ ไว้ที่อาคารลุมพินี ทาวเวอร์

นับวัน “ขยะ” ยิ่งจะกลายเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียงแต่การเพิ่มขึ้นของขยะที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรเท่านั้น แต่การจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีก็กำลังส่งผลกระทบกลับสู่มนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างจากการกำจัดขยะพลาสติกด้วยการเผา นอกจากจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจแล้ว สารพิษยังสามารถสะสมในดินและน้ำ ทำให้เกิดโรคในคนและสัตว์ สร้างมลพิษทำให้เสียสมดุลธรรมชาติ และกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงอีกด้วย


ไทยเร่งผุดแผนจัดการขยะพลาสติก

ไทยติดอันดับ 6 ของประเทศที่มีปริมาณขยะมากที่สุดในโลก และกำลังเผชิญปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก จึงนับว่าเป็นข่าวดีที่ประเทศของเรามีร่างโรดแมปการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ พ.ศ.2651-2573 ที่ผ่านการระดมสมองร่วมกันจากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยเป้าหมายแรกกำหนดไว้ว่าภายในปี 2565 ต้องลดและเลิกใช้พลาสติก 7 ชนิด แล้วใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนเป้าหมายที่ 2 กำหนดว่าภายในปี 2570 จะนำขยะพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้กลับมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์

LPN หัวหอกปลุกจิตสำนึกสร้างชุมชนลดขยะ

LPN เองในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และทำหน้าที่บริหารโครงการหลังการขาย ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรมชักชวนให้เจ้าของร่วมในโครงการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยได้จัดตั้งถังคัดแยกขยะ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ รวมถึงจัดให้มี “ถุงผ้าให้ยืม” โดยเริ่มนำร่องในบางโครงการเพื่อชักชวนให้เกิดวงจรการลดใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง


ต่อยอด เพื่อยั่งยืน

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดใจว่า “LPN มองว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยในส่วนของบริษัทฯ เรามีแนวทางที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ชัดเจนทั้งในกระบวนการ อิงกระบวนการ และนอกกระบวนการ เรายังประสบความสำเร็จในการชักชวนให้เจ้าของร่วมซึ่งมีอยู่ราว 130,000 ครอบครัว ใน 151 โครงการ ช่วยกันคัดแยกขยะ ซึ่งแนวคิดนี้ยังได้ถ่ายทอดไปยังเด็กและเยาวชนในโครงการที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต”

“และสำหรับในปีนี้ เราได้ต่อยอดแนวคิดของการช่วยลดปริมาณขยะไปยังกลุ่มลูกค้าด้วยการเลิกเสิร์ฟน้ำถ้วยพลาสติกในสำนักงานขาย รวมถึงการเชิญชวนพนักงานใช้แก้วน้ำ และถุงผ้า นอกจากนั้น เรายังได้ร่วมในโครงการ “วน” ของเครือบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ตั้งกล่องขอรับขยะพลาสติกประเภทที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ไว้ที่อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ เพื่อที่อย่างน้อยจะได้ช่วยให้พลาสติกยังหมุนวนอยู่ในระบบและลดปริมาณขยะที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมด้วย”

ภารกิจพิชิต “ขยะ” คงไม่ใช่ Mission possible ที่สามารถทำให้บรรลุได้ภายในเวลาอันใกล้ แต่ถ้าทุกคน ทุกฝ่าย ร่วมมือรวมใจ หันมาเสพติดและส่งต่อพฤติกรรม 3Rs คือ Reduce, Reuse และ Recycle ก็เชื่อได้แน่ว่าโลกสีฟ้าน้อยๆ ใบนี้จะเป็นพื้นที่แห่งความสุขให้แก่ลูกหลานของเรา รวมถึงสัตว์น้อยใหญ่ไปอีกนานเท่านาน
สายกรีนมาแล้ว! วิธี “ลอยกระทง” แบบ “ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” สร้างสรรค์ สร้างสถิติ
สายกรีนมาแล้ว! วิธี “ลอยกระทง” แบบ “ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” สร้างสรรค์ สร้างสถิติ
เชิญชวนคนไทย ทั้งประชาชน ผู้จัดงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ควบคู่กับการจัดงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างสถิติ ลอยกระทง ปลอดโฟม 100% ที่ถึงแม้ว่าหลายปีที่ผ่านมา ประชาชนจะเริ่มหันมาใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมากขึ้น แต่กระทงโฟมยังคงมีอยู่ อีกทั้งกระทงทั้งหมดยังคงกลายเป็น “ขยะ” จำนวนมากตกค้างในแหล่งน้ำและก่อให้เกิดปัญหาขยะทะเลตามมาได้ กระทรวงทรัพย์ฯ แนะลอยกระทงลดขยะ “1 ครอบครัว 1 กระทง” “1 คู่รัก 1 กระทง” และ “1 แก๊ง/ก๊วน/กลุ่ม 1 กระทง” หรือลอยออนไลน์ทาง deqpth.green อีก 1 ทางเลือกสร้างสรรค์ ยุค 4.0
กำลังโหลดความคิดเห็น...