xs
xsm
sm
md
lg

ดัชนีเชื่อมั่น ศก.ฐานรากยังห่วงภัยแล้ง สินค้าเกษตรตกต่ำ บิ๊กออมสินคาดปีนี้จีดีพีโตเกิน 3%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ผอ.แบงก์ออมสิน เผยผลสำรวจดัชนีเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก พบประชาชนห่วงแล้งทำราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ คาดปีนี้จีดีพียังเติบโตได้เกิน 3%

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 3 จากนั้นจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลัง คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวอยู่ในระดับเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.5 ส่งผลให้อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทย หรือจีดีพีตลอดปี 59 จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3 แน่นอน

ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยปีนี้คือ ภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเบิกจ่ายงบลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในโครงการต่างๆ เช่น การเติมเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้าน มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงสงกรานต์ โครงการบ้านประชารัฐ ตลอดจนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรืองบกลางปี

ขณะที่ข้อจำกัด และปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยปีนี้ คือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงยังคงมีความรุนแรงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ประเทศคู่ค้าหลักใช้นโยบายการเงินที่แตกต่างกันส่งผลทำให้ค่าเงินบาทเกิดความผันผวน และเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การลงทุนใหม่ของภาคเอกชนยังคงมีความไม่แน่นอนสูง และสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูงมีผลทำให้อำนาจซื้อของภาคครัวเรือนลดต่ำลง

ด้านดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ประจำเดือนเมษายนปี 59 จัดทำโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ซึ่งสะท้อนความรู้สึกของประชาชนในระดับฐานราก หรือกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ที่มีต่อเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบัน และในช่วง 6 เดือนข้างหน้า จากการสำรวจประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,580 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนีอยู่ที่ระดับ 44.9 สะท้อนว่า ประชาชนระดับฐานรากยังคงมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟื้นตัวมากนัก โดยปัจจัยเรื่องปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำถือว่าเป็นตัวบั่นทอนความเชื่อมั่นในระดับภาพรวมของประชาชนในระดับฐานราก

ด้านดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.35 สะท้อนให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจ และการจ้างงานยังไม่ฟื้นตัวมากนัก อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากต่อสถานการณ์ในอนาคต ปรับตัวมาอยู่ในระดับ 46.2 สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนในระดับฐานรากมีความเชื่อมั่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อแยกตามองค์ประกอบของดัชนี พบว่า ประชาชนระดับฐานรากมีความมั่นใจในความสามารถจับจ่ายใช้สอย และการหารายได้ในอนาคตสูงกว่าระดับ GSI โดยรวม แต่ประชาชนยังคงมีความกังวลใจต่อภาวะเศรษฐกิจ จากภาระหนี้สินที่อยู่ในระดับสูงในปัจจุบัน

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก คาดว่า การบริโภคของประชาชนในระดับฐานรากจะฟื้นตัวได้ไม่มากนักในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากประชาชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก แต่การฟื้นตัวของการบริโภคน่าจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นในช่วงกลางไตรมาสที่ 2 หากสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และปัญหาภัยแล้งคลี่คลายได้เร็วกว่าที่คาดการณ์เอาไว้

ส่วนผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในระดับฐานรากต่อนโยบายของภาครัฐ โดยในส่วนของการได้รับประโยชน์จากมาตรการของภาครัฐนั้น พบว่า ประชาชนระดับฐานรากส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายสำหรับพัฒนาตำบลละ 5 ล้านบาทมากที่สุดถึงร้อยละ 76.6 รองลงมาคือ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 55-57 งบสำรองจ่ายฉุกเฉินได้ประโยชน์ ร้อยละ 72.9 มาตรการปล่อยกู้กองทุนหมู่บ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยร้อยละ 7.17 และมาตรการสินเชื่อสำหรับเอสเอ็มอีผ่านธนาคารออมสิน ร้อยละ 70.8
กำลังโหลดความคิดเห็น...