xs
xsm
sm
md
lg

ทีเอ็มบีปลื้มลาวแต่งตั้งเป็นผู้จำหน่ายบอนด์รัฐบาล

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“ทีเอ็มบี” ปลื้มได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Lead Arranger) ในการออกพันธบัตรให้แก่กระทรวงการเงิน สปป. ลาว นับเป็นครั้งแรกของกระทรวงการเงิน สปป. ลาวที่ระดมทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศจากตลาดพันธบัตรในต่างประเทศ และระดมทุนจากตลาดพันธบัตรของไทย

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายกล่าวว่า ความสำเร็จในการออกพันธบัตรในภาวะที่ตลาดผันผวนเช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นผลงานที่น่าทึ่งในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย เพราะเป็นการเปิดทางเลือกใหม่ๆ ในการลงทุนให้แก่นักลงทุนในประเทศ ความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่งของรัฐบาล สปป. ลาว ได้รับการขานรับอย่างดีจากนักลงทุนสถาบันไทย และกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการจัดจำหน่ายพันธบัตรครั้งนี้ และการเป็นผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรในครั้งนี้ ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทีเอ็มบีในการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่ประเทศสมาชิกของภูมิภาคนี้เพื่อความเติบโตอย่างมั่นคง

การออกพันธบัตรสกุลเงินบาทของกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ในช่วงสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์พบว่า มีคำสั่งซื้อเข้ามากว่า 4,000 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าที่ตั้งใจไว้ถึง 2.7 เท่า กลุ่มนักลงทุนที่ให้ความสนใจมีหลากหลาย ได้แก่ นักลงทุนสถาบันของไทย บรรษัทไทย ผู้ลงทุนรายใหญ่ และองค์กรที่เชื่อมโยงกับภาครัฐของไทย

กระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในฐานะหน่วยงานระดมทุนของรัฐบาล สปป.ลาว ประสบความสำเร็จกับการออกพันธบัตรมูลค่า 1,500 ล้านบาท (ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เป็นสกุลเงินบาท ระยะเวลาไถ่ถอน 3 ปี และอัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ ความสำเร็จในการออกพันธบัตรครั้งนี้ตอกย้ำศักยภาพความแข็งแกร่งของรัฐบาล สปป. ลาว ในฐานะผู้ออกพันธบัตรในตลาดเงินตลาดทุนภายในภูมิภาคเอเชียที่เชื่อมโยงรวมตัวกันมากขึ้น

กระทรวงการเงิน สปป.ลาวได้รับอนุมัติให้ออกพันธบัตรสกุลเงินบาท มูลค่า 1,500 ล้านบาท จากกระทรวงการคลังของไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 นับเป็นรัฐบาลต่างชาติประเทศแรกที่ได้รับอนุมัติให้ออกพันธบัตรดังกล่าว การออกพันธบัตรครั้งนี้ยังได้รับยกเว้นในด้านการจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นข้อกำหนดโดยกระทรวงการคลังของไทยในการออกพันธบัตร หรือหุ้นกู้ของนิติบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงการเงิน สปป.ลาว มีคุณสมบัติเทียบเท่าองค์กรภาครัฐต่างประเทศ ภายใต้รัฐบาล สปป. ลาว สำหรับเงินทุนที่ระดมจากการออกพันธบัตรครั้งนี้ จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปตามบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการเงิน เช่น โครงการลงทุนต่างๆ ของรัฐบาล สปป.ลาว

ท่านมาดาม ทิพากอน จันทะวงสา อธิบดีกรมการเงินระหว่างประเทศ กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ในฐานะตัวแทนกระทรวง กล่าวว่า เรารู้สึกพอใจกับการออกพันธบัตรครั้งสำคัญนี้เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลหลายประการ นับเป็นครั้งแรกที่ผู้ออกพันธบัตรที่เป็นรัฐบาลต่างประเทศเข้ามาใช้ศักยภาพของตลาดพันธบัตรไทยให้เกิดประโยชน์ และการดำเนินงานเป็นไปโดยราบรื่น และที่สำคัญที่สุด รัฐบาล สปป. ลาว ได้มีโอกาสเข้ามาเปิดตัวในตลาดการลงทุนของไทย และเตรียมพร้อมก้าวไปสู่การรวมตัวกันของตลาดทุนระดับภูมิภาค จากการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังคืบหน้าไปสู่เป้าหมายการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายอดิศร สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัททวินไพน์ คอนซัลติ้ง จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การออกพันธบัตรครั้งนี้เป็นก้าวแรกไปสู่การรวมตัวกันของตลาดทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน รัฐบาล สปป. ลาว ประสบความสำเร็จในการเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับรัฐบาลอื่นๆ ในอาเซียนที่ต้องการระดมทุนโดยการออกพันธบัตรจัดจำหน่ายในตลาดตราสารหนี้ไทย นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และพัฒนาการของตลาดทุนไทย ตลอดจนความพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดทุนในภูมิภาค

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี กล่าวว่า ทีเอ็มบีขึ้นแท่นอันดับ 3 ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย สำหรับพันธบัตรสกุลเงินบาทที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ และเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ไทยอีกด้วย จากความสำเร็จในการจัดจำหน่ายพันธบัตรในครั้งนี้ มีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาล สปป. ลาว จะออกพันธบัตรสกุลเงินบาทให้แก่นักลงทุนไทยอีกในอนาคต เพราะได้รับการตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย ซึ่งล็อตแรกที่ออกให้ดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี ถือว่าให้ผลตอบแทนดี เป็นที่น่าพอใจของนักลงทุน
กำลังโหลดความคิดเห็น