xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.ดึงภาคธุรกิจสงขลาเป็นแนวร่วมต้านคอร์รัปชัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ป.ป.ช.จัดเสวนา “ภาคธุรกิจโปร่งใส ต้านภัยคอร์รัปชั่น” เพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งในระบบสากลถือว่าเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และได้ให้ภาคธุรกิจเอกชนได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น และแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันการทุจริตต่อไป รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น