xs
xsm
sm
md
lg

“มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานฟอสซิล” สวีเดนประกาศให้โลกรู้แล้ว แต่สำหรับไทย...?!?!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

Åsa Romson รองนายกรัฐมนตรีของสวีเดน
 
แปลและเรียบเรียง  :  ทีมงาน  Data Forsiam
 
ในขณะที่โลกกำลังปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่ประเทศสวีเดนมีจุดมุ่งหมายที่ท้าทายกว่านั้น ด้วยความที่ต้องการเป็นหนึ่งในชาติแรกของโลกที่จะไม่พึ่งพาพลังงานฟอสซิล และประเทศอื่นๆ ก็ควรจะเริ่มด้วยเช่นกัน
 
Åsa Romson รองนายกรัฐมนตรีของสวีเดน ได้กล่าวว่า ภาวะโลกร้อนคุกคามคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทำให้เกิดภัยแล้ง อุทกภัย และหากสภาพภูมิอากาศไม่สามารถคาดการณ์ได้ มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทำการเกษตรและการประมง จนอาจลุกลามไปสู่การขาดแคลนอาหารของประชากรที่เพิ่มขึ้นของโลก
 
“เราเชื่อว่ายังมีเวลาพอที่จะทำหน้าที่ต่อโลกใบนี้ หากเราสามารถลดการใช้พลังงานฟอสซิลได้อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในแง่ของสภาพภูมิอากาศที่จะดีขึ้น แต่จะนำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานมากขึ้น มนุษย์มีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน และผู้นำประเทศทั่วโลกต่างมีความเชื่อในสิ่งนี้ และควรทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดนโยบายทางยุทธศาสตร์ของประเทศพวกเขา”
 
สวีเดนมีประสบการณ์ที่ดีต่อความร่วมมือเพื่อลดการปล่อยมลพิษ ส่งผลทำให้ประเทศมีเศรษฐกิจและสวัสดิการดีขึ้น
 
หลายปีที่ผ่านมาสวีเดนได้ผลักดันนโยบายที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดอัตราการภาษีเพื่อจูงใจให้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอันชาญฉลาดที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ การผลักดันนี้ส่งผลโดยตรงต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการแก้ไขปัญหาตามตลาด ในขณะที่เศรษฐกิจของเราได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

 
สวีเดนได้ประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่ท้าทายแล้ว ตอนนี้เรากำลังสนับสนุนให้ผู้อื่นยอมรับความท้าทายเหล่านี้ เพื่อดูว่าใครจะสามารถทำได้เช่นกัน”
 
3 เหตุผลง่ายๆ ว่าทำไมสวีเดนควรแข่งขันเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ประกอบด้วย
 
1. It is our responsibility หรือ มันเป็นความรับผิดชอบของเรา
 
ประเทศที่ร่ำรวยมีหน้าที่ในการเป็นผู้นำการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังนั้นจึงควรเป็นผู้รับผิดชอบในการลดการปล่อยก๊าซ และด้วยวิธีนี้สวีเดนจะทำในส่วนของตนเองก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสร้างอนาคตที่ดีสำหรับตัวเอง เด็ก และรุ่นอนาคตของเราบนโลกใบนี้ (เรื่องนี้ต้องยกย่องอย่างที่สุด)
 
2. It makes good economic sense หรือ มีแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ดี
 
สวีเดนต้องการให้บริษัทในประเทศมีการพัฒนานวัตกรรมต่อความต้องการ เพื่อการปกป้องสภาพภูมิอากาศโลก ดังนั้นจึงต้องกำหนดนโยบายเชิงรุก การพัฒนานวัตกรรมต้องไม่ถูกยับยั้งโดยเทคโนโลยีของเมื่อวานนี้ และความจริงที่เริ่มเป็นที่รับรู้ในวงกว้างของผู้ที่เชี่ยวชาญตลาดการเงิน ปัจจุบันมีการเริ่มต้นที่จะย้ายการลงทุนออกไปจากพลังงานฟอสซิล นี่คือการแสดงออกของตรรกะเดียวกัน
 
แนวคิด GREEN จะสร้างงานใหม่ ตามรายงานล่าสุดจากสมาคมแห่งกรุงโรม มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม เป็นการทดแทนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างงานใหม่ 100,000 อัตรา เฉพาะในสวีเดนเพียงอย่างเดียว
 
3. เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ 
 
ไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือจะกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของสภาพภูมิอากาศ แต่ด้วยการลงมือทำให้เป็นตัวอย่างและพิสูจน์ให้เห็นว่าการปล่อยมลพิษที่ลดลงสามารถทำได้ หากมีการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมถึงการที่มีผู้มีชื่อเสียงออกมาร่วมรณรงค์ก็สามารถส่งผลกระทบได้ในระดับโลก
 
นี่คือสิ่งที่ธุรกิจต้องการ? ความคิดของสังคมที่มีต่อการหยุดพึ่งพาพลังงานฟอสซิลได้รับการตอบรับเป็นจำนวนมาก มีความคิดริเริ่มมากขึ้นทั่วโลกที่เมืองธุรกิจ และหลายองค์กรเริ่มมีแนวคิดที่เปลี่ยนการใช้พลังงานฟอสซิล และหันมาใช้พลังงานหมุนเวียน ในสวีเดนภาคธุรกิจ หน่วยงานท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ความท้าทายร่วมกับพันธมิตรคู่ค้าของพวกเขาที่มีอยู่ทั่วโลก
 
บริษัทใหญ่ๆ ของสวีเดนนั้น รวมถึง ABB, IKEA, H & M และอีริคสัน และเมืองใหญ่ของประเทศ ต่างตอบรับและสนับสนุนความคิดริเริ่ม-ที่เอื้อต่อการลดการปล่อยมลพิษจากเชื้อเพลิงฟอสซิล บริษัท Preem  ซึ่งดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศสวีเดน ได้ตัดสินใจที่จะนำเสนอเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนที่สถานีบริการน้ำมันภายในปี 2030
 
กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่อันดับ 4 ของสวีเดนจะสนับสนุนเงินลงทุนกว่า 2 แสนล้าน เพื่อสร้างผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนภายในห้าปี หลายเมืองได้ตัดสินใจเลิกพึ่งพาพลังงานฟอสซิลอย่างสมบูรณ์ และพวกเขามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนี้เป็นช่วงปี 2030
 
สำหรับการประชุมสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติในกรุงปารีส สวีเดนจะมีการนำข้อเสนอที่ท้าทาย มุ่งมั่น ข้อตกลงที่เป็นธรรม การผูกพันใจข้อตกลงร่วมกันของทุกประเทศที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าจะดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน
 
หากไม่มีการดำเนินการและพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เราจะมีค่าใช้จ่ายมหาศาลต่อการเพิกเฉยต่อวิกฤตของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 15 ปีข้างหน้า การพัฒนาเมือง แหล่งเกษตรกรรมและการใช้ประโยชน์จากที่ดินจะต้องลงทุนเพิ่มเติมสูง 9 ล้านล้านดอลลาร์ โดยยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 
(http://www.theguardian.com/environment/2015/nov/26/sweden-is-challenging-the-world-to-go-fossil-fuel-free)
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...